מאבק 'חוק הלאום', מגיע לאו"ם

ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל התכנסה והחליטה על שורה של צעדים שיינקטו במחאה על אישור "חוק הלאום"

מועצת הביטחון של האו"ם
מועצת הביטחון של האו"ם
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, התכנסה היום לדיון חירום בנצרת ודנה בדרכי פעולה נגד "חוק הלאום" הגזעני…

בסיום הישיבה גובשו שורה של צעדים כדי להביע את מחאת האזרחים הפלסטינים נגד החוק החדש וכדי להביך את ישראל בזירה הבינלאומית.

בין היתר הוחלט על נקיטת הצעדים הבאים;

* הפגנה ארצית בת"א ביוזמת ועדת המעקב ובהשתתפות כוחות דמוקרטיים ישראלים.

* גיבוש נייר עמדה משפטי לסנגור בנ"ל מול מוסדות האו"ם, שגרירויות זרות וכיו"ב.

* "ועידה לאומית" לאומי לציבור הערבי הפלסטיני, עם השתתפות בנ"ל ומאבק משותף עם כוחות דמוקרטים בישראל.

* עמדה כלל פלסטינית נגד חוק הלאום, כנורמה עוינת לזכות ההגדרה העצמית של העם הערבי הפלסטיני כולו.

* עצומת מאות אלפים נגד חוק הלאום.

* מיזמים חינוכיים, תקשורתיים וציבוריים לחיזוק והנכחת השפה הערבית במרחב הציבורי, ולחיזוק הזיקה לכפרים העקורים וזכות השיבה של העקורים.

השארת תגובה