"אזורי מסתננים יוכרו כאזורי 'עדיפות לאומית'

ראש הממשלה העביר 28 מיליון ש"ח לשכונות מוכי המסתננים, "המהלך הזה הוא הכרחי לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של תושבי השכונות, שכאמור מתמודדים עם אתגרים רבים"

מסתננים
מסתננים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בשורה לתושבי דרום תל אביב: הממשלה אישרה את הצעת ההחלטה של ראש הממשלה, שר הבינוי והשיכון ושר הפנים, לפיו יופעלו תכניות חברתיות-קהילתיות באזורים בהם קיים ריכוז גבוה של מסתננים, כדוגמת שכונות דרום תל אביב, פתח תקוה ואילת, המתמודדות עם אתגרים כלכליים ועם בעיות חברתיות מורכבות.

את התוכנית השמיע לראושנה ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה בו אמר, כי "הממשלה עושה מאמצים כבירים להוציא מסתננים בלתי חוקיים מהמדינה. אלא שבינתיים, תושבי השכונות בדרום ת"א ובמקומות אחרים נאנקים תחת הנטל של המציאות המורכבת, ולכן הממשלה תאשר היום החלטה, שתגדיר אזורים בהם שיעור המסתננים הבלתי חוקיים הוא גבוה כאזורי עדיפות לאומית".

ראש הממשלה הבטיח, "אנחנו נשקיע עשרות מיליוני שקלים לטובת שיקום וחיזוק התשתיות בדרום תל אביב וכן לשיפור תחומי הרווחה, החינוך והבריאות. המהלך הזה הוא הכרחי לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של תושבי השכונות, שכאמור מתמודדים עם אתגרים רבים, ובצד זה נמשיך את המאמצים הדיפלומטיים שלנו להוצאת המסתננים. אנחנו מחויבים לזה".

לצורך יישום התכנית תוקם ועדת היגוי של משרדי הממשלה השותפים לתכנית, שתרוכז על ידי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומנכ"ל משרד הפנים, על מנת לקבוע קריטריונים, לפיהם יוכרו אזורים סטטיסטיים כאזורי עדיפות לאומית ועל מנת לגבש המלצות לאופן חלוקת התקציב בין הרשויות.

על פי התכנון, בשכונות תופעל תכנית חברתית- קהילתית בעלות של 28 מיליון ₪ בפריסה על פני שלוש שנים, בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות.
להחלטה שותפים עשרה משרדי ממשלה, כמפורט בהחלטה.

שרי השיכון והפנים ברכו על המהלך.

השארת תגובה