ה'סגולה' שפעלה אחרי 10 שנות עקרות

היא עצרה מונית וביקשה מהנהג: 'קח אותי לרב הכי גדול בירושלים'. הנהג הזהיר אותה שסיכוייה להיכנס לביתו של פוסק הדור בשעה הזו, קלושים – ומה אמר הרב?

נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בפרשתנו צווינו: "שמור תשמרון את מצוות ה'… ועדותיו וחוקיו אשר צווך ועשית הישר והטוב… למען ייטב לך… וירשת את הארץ הטובה… להדוף את כל אויביך מפניך…" (דברים ב, י"ז- י"ט). מהו הטוב והישר? מביא רש"י שזהו לפנים משורת הדין, ועל כך זוכים לכל הטוב כאמור בתורה.

הרמב"ן מבאר זאת יותר בארוכה, וכך אומר: "ולרבותינו בזה מדרש יפה. אמרו, זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר צווך. ועתה יאמר גם באשר לא צווך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כולם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון "לא תלך רכיל" (ויקרא יט טז), "לא תיקום ולא תיטור" (שם פסוק יח), "ולא תעמוד על דם רעך" (שם פסוק טז), "לא תקלל חרש" (שם פסוק יד), "מפני שיבה תקום" (שם פסוק לב), וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ופנים משורת הדין. וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ קח.), ואפילו מה שאמרו (יומא פו.): "פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל עניין תם וישר".

יש להבין את דברי רבותינו, מהיכן לקחו ש"הטוב והישר" הוא "לפנים משורת הדין"? מדוע שלא נאמר שהחובה היא לנהוג בישרות כדין תורה ועל זה זכאים לכל הברכות?

י"ל שהרי שכר מצווה בהאי עלמא ליכא, ומי שישמור את מצוות ה' עדותיו וחוקיו יזכה לכל הטוב רק בעולם הבא. אולם כאן בפרשתנו מובטח לו גם שכר בעולם הזה, כמו לנצח את האויבים בזכות קיום המצוות. וא"כ תמהו חז"ל איך זוכים לקבל שכר גם בעולם הזה? ועל זה השיבו: בזכות הנהגה לפנים משורת הדין.

לפני מספר שנים פגשתי אישה מיוחדת העונה לשם מרים… היא מתגוררת מזה עשרות שנים בדירה בשכונת שמואל הנביא בירושלים. סדר יומה בלתי שגרתי בעליל. מדי יום היא יוצאת מביתה עם שקים מלאי ממתקים ופירות, אותם היא ממקמת על עגלות בתי החולים, ועוברת בין מחלקות 'שערי צדק', 'מכון שרת' ובניין 'דוידסון' בהדסה עין-כרם. בניגוד לרבים וטובים, מרים היא מתנדבת עצמאית, ללא עמותה וכדו'.

היא נישאה בגיל 18, ובנתה את ביתה עם בעלה בנימין יצחק. 10 שנים חלפו מאז נישואיהם וטרם זכו להיפקד בפרי בטן. אחד הלילות הקשים בהם התמוססה מרים בכאב העקרות, גרם לה להחליט לעשות מעשה. היא ירדה לרחוב הירושלמי החשוך, עצרה מונית וביקשה מהנהג: 'קח אותי לרב הכי גדול בירושלים'. נהג המונית הביא אותה לביתו של הגרש"ז אוירבעך זצ"ל, לא לפני שהזהיר אותה שסיכוייה להיכנס לביתו של פוסק הדור בשעה הזו, קלושים.

"זה היה לילה חורפי וגשום במיוחד" סיפרה מרים. "עליתי במדרגות, דפקתי בדלת, והנה הרב פותח אותה בעצמו, פניו מאירים, והוא שואל אותי מה אני צריכה? פרצתי בבכי, סיפרתי לרב את הכל. ואת המילים שענה לא אשכח כל ימיי. 'כואב לי שכואב לך. אבל תדעי, הקב"ה לא חייב לתת לך ילדים. הקב"ה לא חייב לתת לאף אחד שום דבר, לא פרנסה, לא בריאות, הוא לא חייב שום דבר. כבר התחלתי ללכת אחורנית, והוא קרא לי שוב: 'בואי, הקב"ה אמנם לא חייב, אבל אם תעשי למען אנשים מה שאת לא חייבת – משמים יתנו לך את מה שלא חייבים לתת לך'.

בבוקר למחרת, השתנו חייה של מרים בתכלית. היא החלה להתנדב בבתי חולים, בתחילה במחלקת יולדות, ולאחר מכן עברה גם למחלקות אחרות, קשות ועצובות בהרבה. תשעה וחצי חודשים לאחר שהתייצבה בפתח ביתו של פוסק הדור, נולד בנה הבכור. מספר שנים לאחר מכן נוספו למשפחתה תאומות.

במשך השנים, הפכה למוקד חסד וישועות, כאשר אנשים רבים פונים אליה, מצטרפים להתנדבות ורואים ישועות. היא מחזיקה בפנקס בו היא רושמת את האנשים שפנו והישועה לה הם זקוקים, ומסמנת כאשר הדברים מסתדרים, מתוך אמונה שאם אדם יוצאים מגדר הטבע שלו ומתאמץ לעשות את מה שאינו 'חייב', משמים גומלים עמו באותה המידה.

אם אנו ננהג לפנים משורת הדין, יעשה איתנו הקב"ה לפנים משורת הדין ויתן לנו ללא טעם והסבר. ולכן רבותינו למדו ש"הטוב והישר" הינו "לפנים משורת הדין" כי בעבור זה זוכים לשכר גם בעולם הזה – לפנים משורת הדין.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א סיפר על אברך חסידי שזכה לארס את ביתו בשעה טובה. הוא התחייב על נדוניה בסך 600 אלף שקלים. לאחר מאמצים מרובים, שבירת חסכונות וקבלת הלוואות מגמ"חים, עשה את דרכו במונית שעצר באקראי כשבאמתחתו המזוודה עמוסת המזומנים.

סיפר האברך: "ירדתי מהמונית, הגעתי ליעדי. לאחר כמה דקות, אני קולט: חבילת הכסף לא אצלי. שכחתי את כל הכסף במונית. מכרתי את כל מה שיש לי לתת לבתי את הנדוניה, וכעת אני עומד חסר אונים. אין לי מושג מי הנהג ובאיזו חברה הוא עובד. התנחמתי בפרט קטן: על אחת המעטפות רשמתי את שמי ומספר הטלפון שלי. קיוויתי שבעל הישועות יכניס בלב הנהג רצון טוב להשיב את הכסף. מהר מאד התבדיתי: עבר יום, עבר לילה ואיש לא פונה אליי.

"פניתי בבכי לרבי שלי. סיפרתי לו על השבר הגדול שפקד אותי. השיב לי הרבי כך: 'בדרך הטבע אני לא רואה שיש סיכוי שתקבל את הכסף בחזרה, אך שלא כדרך הטבע- יש סיכוי'. הוסיף הרבי ואמר: 'אם תעשה מצווה שלא כדרך הטבע- יכול להיות שהקב"ה יעשה נס שלא כדרך הטבע ותקבל את הכסף בחזרה'. שאלתי את הרבי: איזו מצווה אני יכול לעשות שלא כדרך הטבע? אמר לי הרבי: אתה גר במקום שאין בו תורה, הנה מתקרב יום העצמאות, תארגן שיעורי תורה ביום זה. שאלתי את הרבי- למי אפנה? השיב הרבי: אתה כבר תסתדר. אמרתי לך, תעשה משהו מעל הטבע, הקב"ה יעשה גם לך….

"פרסמתי מודעות באזור מגוריי: חברי היקרים, אני מזמין אתכם ליום לימוד, כולל ארוחת צהריים. ואכן, הגיעו לא מעט תושבים ששמעו דברי תורה ונהנו מארוחה מפוארת.

"יום הלימוד הסתיים, על צג הטלפון שלי מספר לא מזוהה. 'שכחת אצלי כסף, בוא תיקח'. כמעט התעלפתי. אני מגיע במהירות למקום המפגש, ופוגש את נהג המונית ולצדו יהודי נוסף, שומר מצוות. הנהג שותק, והנוסע שלידו מספר: 'בוא אסביר לך מה קרה. יש לי מנהג, תמיד כשאני נוסע עם נהג מונית אני אומר לו דבר תורה. היום נסעתי עם הנהג הזה וסיפרתי לו על עבירת הגזל. אמרתי לו: 'אתה יודע יקירי, מי שגונב כסף יתגלגל חזרה לחמור, סוס כלב או חתול'. 'ואם הוא גנב מכמה אנשים?' תהה הנהג המופתע. עניתי לו: 'אז הוא יהיה גן חיות!'

"הנהג ביקש ממני: 'תחזור עוד פעם על מה שאמרת' אמרתי לו שוב: 'הוא יהיה גן חיות. גם כלב, גם חתול. אנשים ידרכו עליו….' המסר חלחל לליבו של הנהג. בו במקום הוא שלף מעטפה שעליה מופיע מספרו של בעל האבדה ואמר לנוסע: תצלצל אליו, תגיד לו שהוא שכח אצלי כסף.

"כך קיבל היהודי את כספו בחזרה למעלה מדרך הטבע, בדרך נס" מסכם הרב זילברשטיין. "למה? כי הוא גרם ליהודים לשמוע דברי תורה – דבר שהיה לפנים משורת הדין. זו סגולה בדוקה ונפלאה. כשרוצים ישועה על טבעית, מקיימים מצווה על טבעית- ונושעים.

תגובה אחת
  1. שמעתי את הדברים מפי מרים בעלת המעשה וראיתי בעיני את החסדים העצומים שהיא עושה . אמת לאמתה לא דברי מגידות בעלמא .

השארת תגובה