הינוקות מבני ברק, התרגשו בכותל

באווירת הוד קדומים, במעמד מרטיט, מפואר ומרומם, חגגו ילדי כיתה ה' מתלמוד תורה זיו התורה בבני ברק את סיום סדר קדשים, בהשתתפות הורי התלמידים היקרים

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

המעמד המרטיט החל בתפילת מעריב מרוממת ע"י שריד בית מקדשנו הכותל המערבי. הילדים ישבו במעגל רחב, דוק של טוהר נסוך על פניהם, והם מפזמים ניגוני התעוררות וגעגועים לבניין בית המקדש. על פני התלמידים ניכרה התרגשותם העזה, ומכל עבר התקרבו לראות את המראה המרגש. אחרי מספר ניגונים עמדו התלמידים לשפוך שיח בתפילת ערבית זכה, בה הפילו את תחינתם היוקדת, שתשתמר תורתם בקרבם, ויזכו להמשיך ולגדול בתורה הקדושה, ולעסוק בשאר חלקיה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים.

אחרי התפילה הסבו התלמידים יחד עם הוריהם לסעודת-מצווה, סעודת סיום כל סדר קדשים, סביב שולחנות ערוכים באולם הסמוך ונראה למקום מקדשנו ותפארתנו. מנהל הת"ת, המלמדים ונציג ההורים נשאו דברי הודיה לה' והתעוררות בציפייה לגאולה, ובדבריהם עבר כבריח התיכון החיבור בין ענייני סדר קדשים, מקום המקדש, והימים, ימי בין המצרים, בהם אנו מרבים לבקש על בניין בית המקדש.

במהלך שעה ארוכה של קורת רוח מרובה עמדו המשתתפים, ההורים והצוות הרוחני, על רמת הידיעות הגבוהה של התלמידים בכל סדר קדשים. במהלך סיפור אותו הגה ויצר המלמד המפורסם אומן במלאכתו מלאכת מחשבת המחדיר סדר קדשים בתלמידים באופן חי ומוחשי הרה"ח ר' משה גרינפלד נשזרו רמזים רבים לנושאים שונים המקיפים את כל סדר קדשים. מי שהביט על פני התלמידים בהתלהבותם לגלות את הרמזים ובידיעותיהם העמוקות בהיקף עצום חש בגעגועים את בית המקדש עומד על מכונו ותפארתו ולווים בשירם וזמרם. ציבור המשתתפים עמד נפעם ומשתאה לראות שהנה הצליח ה' דרכם, דרך הקודש יקרא לה, לדעת ולהבין ענייני קדשים על בורים. רמת הידיעות הקרינה גם על התנהגותם האצילית והבוגרת של התלמידים, כאיש אחד בלב אחד, מבואם ועד צאתם, בכל צעד ובכל תנועה ניכר עליהם כי זרע ברך ה' הם, שיראתם קודמת לחכמתם

בתחושה מרוממת ובסיפוק עצום הסתיים המעמד תוך תפילה מעומק הלב שיבנה בית המקדש בקרוב, ויזכו לקיים ולראות בפועל את הלכות קדשים מתקיימים, כוהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם, וארמון על משפטו ישב, במהרה בימינו.

תגובה אחת
  1. למה יש כל כך הרבה ילדים גררערעס חסידי גור בתלמוד תורה הזה? גורים לגור

השארת תגובה