נדחתה עתירה לבחירת רב עיר בבית שמש

בית שמש בלי רב עיר מכהן והיה מי שניסה להפעיל את בג"צ לכפות בחירת רב עיר בטרם יתקיימו הבחירות למועצת העיר – בג"צ דחה את העתירה

עיריית בית שמש
עיריית בית שמש
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

לאור הכללים בבחירת רב עיר וההיסטוריה הספציפית של העיר בית שמש, מצא בג"ץ, כי אין מקום להתערב בהחלטה לפיה יש ליישם את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הנוגעות ל"מינויים בתקופת בחירות".

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – על המלצות משטרה בתקשורת

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ ובמותב שכלל את כבוד השופט י' עמית, כב' השופטת ד' ברק- ארז וכבוד השופט ע' גרוסקופף דחה אתמול (19.7.2018) עתירה שהגישה עיריית בית שמש באמצעות עו"ד אורי קידר ועו"ד עידן שחם.

בעתירה ביקשה העותרת (להלן: העיריה) להורות ליועץ המשפטי לממשלה, למשרד לשירותי הדת ולועדת הבחירות לבחירת רב העיר בית שמש שיוצגו על ידי עו"ד אודי איתן, לאפשר לה להשלים את הליכי בחירת רב העיר, עוד טרם יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות.

בתמצית שבתמצית, העותרת הדגישה את הצורך החיוני באיוש המשרה של רב העיר, במיוחד לאור הרכב האוכלוסיה שהיא אוכלוסיה בהתהוות; גודל השטח ומספר התושבים הרב; המתחים הקיימים כיום בעיר והצורך בסמכות הלכתית שתהא מקובלת על התושבים; והעובדה שהתפקיד אינו מאויש מזה שנים.

מבלי להידרש להליך הסבוך-משהו של בחירת רב עיר וההיסטוריה הספציפית של העיר בית שמש בנושא זה, מצא בג"ץ, כי אין מקום להתערב בהחלטת המשיבים לפיה יש ליישם את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הנוגעות ל"מינויים בתקופת בחירות".

בהינתן המועד המתקרב של הבחירות לרשויות מקומיות, הגיעו המשיבים למסקנה כי נוכח החשש מפני כבילת שיקול הדעת של מועצת הרשות המקומית הנכנסת, ועירוב שיקולים הנובעים מקרבה לקיום הבחירות – יש להעדיף את דחיית הליכי בחירת רב העיר עד לאחר הבחירות. כאמור, במסקנה זו לא מצא בג"ץ להתערב.

בית המשפט העליון ציין, שהושמעו לפניו דבריו היוצאים מן הלב של ראש העיר, אולם לעת הזו לא סבר שהיה בכך כדי להצדיק חריגה מההנחיות הכלליות בעניין.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

השארת תגובה