פרויקט מיוחד: כָּל-שְׁעָרֶיהָ שׁוֹמֵמִין, כֹּהֲנֶיהָ נֶאֱנָחִים

תשעה באב תשע"ח: דברי הקינה, המוסר ואגדות החורבן בבתי הכנסת, בתי המדרשות, אצל גדולי ישראל, האדמו"רים והמשפיעים בכל אתר ואתר – מבני ברק דרך ירושלים ועד חלדודנא

הגר"ח קנייבסקי בתשעה באב
הגר"ח קנייבסקי בתשעה באב
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אם לא נזכה בשנה זו לבניין בית מקדשינו, אלפים רבים מכל הארץ צפויים להגיע החל מצאת השבת הקרובה שבת חזון ועד לצאת הצום לרחבת הכותל המערבי, בסיום הצום יגיעו לרחבה משאיות של כיבוד קל ושתיה. מדובר במיזם שהחל לפני שנים רבות על ידי הרב החסיד ר' מנדל גפנר זצ"ל וכיום מאורגן על ידי נכדו הרב ברוך ברנדויין והשתייה על ידי משפחת רובין. במוצאי ט' באב יגיעו לרחבה כמידי שנה גם אדמו"רים ורבנים מחוץ לעיר.

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי: בשעות הבוקר מרן מתפלל שחרית כותיקין, לאחר סיום התפילה והקינות נוהג לצאת לבית הקברות ומעתיר בתפילה. בהמשך הצום, מאחר ואסור למרן ללמוד את הגמרות הקבועות שאותן הוא לומד תמיד, לומד הגר"ח את כל הסוגיות שמותר ללמוד בתענית, מרן אף צפוי לשמש סנדק בבריתות בביתו, אך אינו מקבל קהל.

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין: מרן מתפלל בישיבת משך חכמה הסמוכה לביתו, הוא אומר את הקינות בבכי וביללה, למרות גילו המופלג מרן יושב על כיסא נמוך פחות מג' טפחים. במהלך ט' באב מרן עוסק בתורה בדברים המותרים בהלכות אבלות ובאגדתא בגמרא על החורבן.
בהקשר זה נוהג ראש הישיבה להביא את נידון האחרונים האם יש חובת תלמוד תורה ללמוד בדברים המותרים או שזה רשות. גם במהלך ניחום האבלים שישב 'שבעה' לאחרונה על פטירת בנו, בעת שמרן שר התורה הגר"ח הגיע לנחמו – דנו גדולי הדור בארוכה בנידון.

בעלזא: תפילת ערבית במוצאי שבת בבית-המדרש הגדול של החסידות בראשות מרן האדמו"ר מבעלזא בזמן ר"ת, את מגילת איכה קורא בקול נהי ובכי ה"בעל קורא" במשך כל ימות השנה הרב אברהם יעקב ברלינגר.

בבוקר התענית מתחילים את התפילה בשעה 8:30 כשאת הקינות קורא הגאון הרב שאול דירנפלד עד שעת חצות. בסיום אמירת הקינות, שרים כל החסידים יחד שיר עתיק שהובא על-ידי "היושבים" בבעלזא על המילים מקינות החורבן "שחה אישה לנביא ירמיהו". בשעות הלילה המאוחרות של מוצאי הצום עורך הרבי מבעלזא 'לחיים טיש' בו שרים יחד כל הציבור במשך שעה ארוכה שירי גלות וצער וכן שירי כיסופין וציפייה לגאולה השלימה ולבניין בית המקדש.

ויז'ניץ: בליל תשעה באב קורא האדמו"ר מויז'ניץ את מגילת איכה בבית הנופש בחלדודנא. בקרית ויז'ניץ מעורר בשעות הערב המשפיע החסידי רבי אהרון טויסיג את המתאבלים במשך שעה ארוכה על ענייני תיקון המידות וכן מרחיב בדברים הטעונים חיזוק בענייני בין אדם לחברו. לאחר תפילת שחרית ואמירת הקינות אומרים בויז'ניץ את הקינות המיוחדות שחוברו על-ידי גדולי ישראל זצ"ל לעילוי נשמת קדושי השואה הי"ד.

חלק מאדמו"רי בית ויז'ניץ נהגו לקיים במהלך יום התענית את מצוות כיסוי הדם, לזכר מה שמובא במדרש כי כשנהרג זכריה הנביא בבית המקדש לא כיסו את דמו ואילו היו עושים זאת עונשם היה קל יותר ובנוסף הזכירו כי כיסוי הדם ממתיק את הדינים.

צאנז: בחסידות צאנז מקפידים להתחיל את תפילת ערבית בליל הצום רבע שעה לאחר זמן ר"ת. לאחר תפילת העמידה אחד מדייני הקהילה קורא את מגילת איכה כשכל הקהל יושבים על הארץ וגם האדמו"ר יושב על כיסא נמוך ללא ריפוד.

בבוקר לאחר תפילת שחרית האדמו"ר עצמו אומר את הקינות בבכיות גדולות במשך שעה ארוכה עד לאחר זמן חצות. לאחר מכן שב הרבי לביתו שם לומד את הגמרות וההלכות המותרות באבלות ובתענית. שעה וחצי לפני זמן ר"ת מתפלל הרבי מנחה, כשעם סיום הצום מתפללים ערבית ומיד לאחריה אמירת קידוש לבנה בראשות האדמו"ר וברוב עם.

ירושלים
בעל "הבאר הפרשה" הרה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן ימסור שיחה ביידיש בליל תשעה באב בהיכל בית המדרש הגדול תולדות אהרן בירושלים בשעה 22:00. השיחה של ר' מיילך תועבר בשידור ישיר במערכת "קול הלשון".

בישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים נושא דברים מידי שנה הגאון רבי יעקב יצחק אזרחי, מראשי הישיבה, מיד לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה.

בבית הכנסת ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים יישא דברים הגאון רבי אהרן בירנצוויג ראש בית המדרש קסטנר בישיבת מיר, החל מהשעה 22:00.

בהיכל ישיבת "עטרת ישראל" אלפים נוהרים מידי שנה מהשעה 23:00 לשיחתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי חבר מועצת גדולי התורה של "דגל התורה" בשכונת בית וגן. השיחה נמסרת בחושך לאור נורה אחת המוצבת מול פניו של ראש הישיבה ובבכי עד השעה 3:00 לפנות בוקר.

בבית הכנסת 'היכל שמואל' אשכנז בקרית מטרסדורף ביום ט' באב ימסור שיעור בענייני החורבן הגאון רבי חיים יהודה אולמן בשעה 17:00 אחה"צ.

בבית הכנסת 'ויואל משה' סאטמאר ברחוב אבן האזל בירושלים מיד לאחר אמירת הקינות נושא דברים הרה"צ רבי אהרן קאהן מתוא"י.

בבית הכנסת משכנות יעקב בית פנחס ברמת שלמה ירושלים ימסור שיעור על חורבן הבית מיד לאחר הקינות הרה"צ המשפיע רבי דוד הרשלר.

בבית הכנסת 'נחלת עקיבא' ברחוב תכלת מרדכי ימסור שיחה ביום תשעה באב בשעה 13:00 הרה"צ רבי אהרן קאהן מתוא"י.

בני ברק:
הגאון רבי שרגא שטיינמן יישא דברי קינה בליל תשעה באב אחרי הקינות בהיכל ישיבת אורחות תורה.

הגאון רבי חיים פינשטיין יישא דברי קינה בליל תשעה באב אחרי אמירת הקינות בהיכל ישיבת עטרת שלמה.

הגאון רבי שמואל שולמן משגיח ישיבת בית מדרש עליון יישא דברי קינה אחרי אמירת הקינות בליל תשעה באב בהיכל ישיבת בית מדרש עליון.

הרה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג משגיח ישיבת אלכסנדר נושא דברים מידי שנה בליל ט' באב ביידיש בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ, בשעה 10:00. שידור חי יועבר לקול ויז'ניץ ומערכת קול הלשון.

בבית המדרש סערט ויז'ניץ ברחוב חזון איש, לאחר הקינות בבית המדרש מציג הרה"ח משה ברייאר מצגת על חורבן בית המקדש.

בבית הכנסת הגדול חניכי ישיבת חברון ברחוב רבי עקיבא נושא דברים כמידי שנה המגיד מישרים הגאון רבי מנחם שטיין מיד אחרי אמירת הקינות בבית הכנסת בנוגע לסכנות האינטרנט.

בישיבת פוניבז' לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה יישא דברי קינה הגה"צ רבי חיים ברמן. בהיכל כולל 'פרלמן' יישא דברים ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ.

בישיבת בית מאיר ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה נושא דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג.

בבית הכנסת חניכי ישיבת 'כנסת יצחק חדרה' ברחוב מהרש"ל בבני ברק יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות רב ביהמ"ד הגאון רבי דוד מינצר.

בבית הכנסת 'ירחי כלה' בבני ברק ביום ט' באב יימסר בשעה 17:15 השיעור הקבוע על ידי רב ביהמ"ד הגאון רבי יצחק שולזינגר במסכת גיטין דף נ"ה 'קמצא ובר קמצא', כפי שהיה נוהג למסור אביו הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל.

בבית הכנסת חניכי ישיבת סלובדקא דרכי אי"ש ברחוב האדמו"ר מגור יישא דברים הגאון רבי חזקיהו טורצ'ין מראשי רשת הכוללים "אחוות תורה" לאחר הקינות.

בבית המדרש המרכז התורני חמדת צבי‏ ברחוב בן זכאי בליל ט' באב לאחר הקינות יישא דברים הגאון רבי יקותיאל דרורי.

מודיעין עילית:
בישיבת 'עטרת שלמה' יקונן על חורבן הבית הגאון רבי חיים קלופט נשיא ישיבת 'קהילות יעקב'.

בבית הכנסת 'זכרון משה' ימסור הגאון רבי אליעזר דינר מרבני מודיעין עילית בשעה 22:00.

בבית הכנסת המרכזי 'יחל ישראל' ברחוב נתיבות המשפט 2 יישא דברים המגיד מישרים הגאון רבי אלימלך פרייליך.

בהיכל ישיבת מיר ברכפלד יישא דברי קינה הגאון רבי אברהם יצחק ברזל מיד לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה.

בבית הכנסת 'אבי עזרי' ספרדים ברחוב מסילת יוסף יישא דברי קינה הגאון רבי שלמה זעפרני בשעה 22:15.

אלעד:
בבית הכנסת איחוד המתפללים ברחוב רבי יהודה הנשיא יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי חזקיהו טורצ'ין.

בבית המדרש 'קרית אחיעזר' ברחוב רבי יהודה הנשיא יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי שלום מאיר וולך.

בהיכל ישיבת 'כנסת יחזאל' יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות בישיבה ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר.

בבית הכנסת 'מאור שרגא' ברחוב אבן גבירול יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי יעקב אסטרייכר.

בבית הכנסת 'דרך החיים' ברחוב רבי מאיר יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי דב רוז'ין.

השארת תגובה