מירושלים לבני ברק: הילדים ביקרו אצל גדולי ישראל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ילדי תלמוד תורה חקרי לב בבית וגן הגיעו הבוקר יחד עם מנהלי התלמוד תורה להתברך בבית מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין לאחר שזכו לסיים את החומש בו הם למדו.

ראש הישיבה ברכם שיזכו לעלות במעלות התורה והיראה ושבין הזמנים יעבור על כל התלמידים בעלייה רוחנית ולא יהיה ח"ו שום נזק.

השארת תגובה