סוף לעושק הטלמרקטינג: זה פלילי 'לשכנע'

ועדת השרים לחקיקה אישרה את יזמת השרים גמליאל וכהן להקמת מאגר "אל תתקשרו אליי" שישים סוף להונאות השיווק הטלפוניות של אזרחים ותיקים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות

טלמרקטינג
טלמרקטינג
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במסגרת ההצעה, יוקם מאגר מספרי טלפון אליו יירשם כל מי שמבקש להימנע מקבלת שיחות שיווקיות. חברות אשר יפנו למי שרשום במאגר, יעברו עבירה פלילית אשר תגרור קנס כספי. המאגר יסייע להיאבק בתופעת הונאות השיווק הטלפוני, לה נפלו קרבנות צרכניים רבים בשנים האחרונות, בעיקר אזרחים ותיקים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות.

השרה גילה גמליאל: "השיווק הטלפוני האגרסיבי גבה קרבנות צרכניים רבים, ובפרט אזרחים ותיקים, הגיעה העת לעצור זאת ומאגר 'אל תתקשרו אליי' יעצור זאת. ממונם של האזרחים בישראל אינו הפקר, וזכותם למסחר הוגן היא זכות אזרחית יסודית שעלינו להבטיח בכל דרך והמאגר החדש יבטיח זאת. מדובר בחוק צודק מאוד, שיספק הגנה לאזרחים הוותיקים, לעולים החדשים ולבעלי מוגבלויות מפני הונאות שיווק טלפוניות"

השר אלי כהן: "המדיניות כיום, לפיה אין הגבלה על שיחות הטלמרקטינג והשיווק הטלפוני מביאה פעמים רבות לפגיעה חמורה בצרכנים, בעיקר באוכלוסיות חלשות כדוגמת קשישים, שפעמים רבות הם נופלים קורבן להונאות טלפוניות. הקמת המאגר תביא לצמצום פערי הכוחות בין העוסקים לצרכנים בעסקאות מכר המתבצעות באמצעות הטלפון, תסייע לאוכלוסיות החלשות ותקדם סחר הוגן"

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את יזמת השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל ושר הכלכלה אלי כהן להקמת מאגר ראשון מסוגו, מאגר "אל תתקשרו אליי" שעל חברות השיווק ייאסר להתקשר לכל מי שרשום בו. במסגרת ההצעה, יקימו הרשות להגנת הצרכן שבמשרד הכלכלה והמטה הלאומי ישראל דיגיטלית שבמשרד לשוויון חברתי מאגר ראשון מסוגו של אזרחים המבקשים שלא לקבל שיחות טלפון שיווקיות. כל משווק המבקש לפנות לאזרחי ישראל, יידרש לבדוק במאגר למי אינו יכול לפנות. ככל שיפנה אל הרשומים במאגר, הרי שהוא עובר עבירה מנהלית שתגרור צו מנהלי להפסקת העבירה שככל שיופר הצו, יוגדר המעשה כעבירה פלילית ויושת על המשווק קנס גבוה. יצוין כי אסדרה כזו נהוגה במדינות רבות, בהן אנגליה, ארצות הברית, אוסטרליה, צרפת, ניו זילנד ועוד.

בשנים האחרונות, התפתחה פרקטיקה של שיווק טלפוני אגרסיבי ומטעה ויותר ויותר אזרחים, ובפרט אזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות ועולים חדשים נפלו קורבן וביצעו רכישות בשווי רב, לעיתים בעשרות אלפי שקלים, של מוצרים שאין להם בהם צורך. המצב החוקי הקיים לא מספק את ההגנה הנדרשת על הצרכנים, ומאפשר הגנה על הצרכנים מפני שיווק טלפוני בעיקר לאחר מעשה. בנוסף, גם "חוק הספאם", המונע שיווק אלקטרוני למי שלא אישר זאת במפורש, אינו מתייחס לשיווק טלפוני. יתר על כן, אף שהחוק מאפשר אכיפה במצבי הונאות שיווק טלפוניות, מאוד קשה להוכיח הונאה ובפועל צרכנים רבים ניזוקים.

יזמת השרים גמליאל וכהן, להקמת מאגר "אל תתקשרו אליי", מבקשת להטיל מגבלות על המשווק עוד בטרם יפנה לצרכנים וזו תכלית המאגר החדש להצר מראש את חופש הפעולה של המשווקים. כאמור, בטרם ביצוע שיחות השיווק, יידרש המשווק לבדוק במאגר האם מספרי הטלפון בהם הוא מבקש לעשות שימוש רשומים במאגר, ולמעשה המשווק יוכל לפנות אך ורק לצרכנים אשר אינם רשומים במאגר. כל הפרה מצד המשווק, תגרור צו מנהלי שהפרתו תיחשב לעבירה פלילית שקנס גבוה יושת בצידה. בנוסף, השרה לשוויון חברתי ושר הכלכלה, בהסכמת שר האוצר, יוכלו לקבוע אגרה בעד טיפול בבקשת המשווקים לקבל מידע מהמאגר. עוד יודגש, כי ייאסר על המשווקים לפנות לאזרחים הרשומים במאגר לשכנעם להסיר עצמם מן המאגר, שיחה שכזו תיחשב לשיחת שיווק אסורה.

השארת תגובה