נשיא המועצת הגיע לשמוח עם הבחורים

שנה אחרי שהתחייבו לנשיא המועצת, ערכו השבוע את מעמד ה׳סיום׳ • נשיא המועצת, ראש הישיבה מרן חכם שלום כהן הגיע במיוחד לאשקלון להשתתף

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לפני כשנה עלו תלמידי ישיבה לצעירים ׳מעיין חיים ושלום׳ באשקלון להיבחן על לימודם אצל נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן במעונו שבעיר העתיקה.

לאחר שנבחנו בהצלחה על הפרק הנלמד עודדם מרן ראש הישיבה לסיים את כל מסכת בבא קמא: ״אם תעמדו בזה״, הבטיחם, ״אבוא לשמוח עימכם״.

השבוע בישרו לראש הישיבה שהתלמידים עמדו ביעד שהציב להם וכי הם נערכים למעמד סיום המסכת, מרן ראש הישיבה נסע במיוחד לאשקלון להשתתף ולשמוח עמם.

בדברים שנשא עמד מרן ראש הישיבה על דרך ההצלחה והלימוד של בן תורה בהתמדה ושקידה ובהתנתקות מהבלי העולם הזה: ״הדרך לגדול היא לסיים את המסכת הנלמדת ולשנן כי זה נותן סיפוק ושלימות וע"י כך יתרבה חשקו לסיים עוד ועוד מסכתות עד שיגדל ויתעלה לגאון ולתפארת בעז"ה״, אמר מרן.

בסיום דבריו בירך וחיזק את מייסד המוסדות באשקלון, סגן שר האוצר חה"כ יצחק כהן שיזכה להמשיך לפעול ביתר שאת להגדיל תורה ולהאדירה. וכן בירך את ראש הישיבה הגר"ש אלפא וצוות הרמי״ם החשובים שימשיכו ביתר שאת וביתר עוז במלאכת הקודש.

השארת תגובה