השכנים נצחו: שטח התמ"א יצומצם

השכנים בשיכון ותיקים בבת ים הצליחו לצמצם את היקפו של פרויקט תמ״א בשכונה – ועדת הערר קיבלה את התנגדות השכנים לפרויקט – ואישרה את הבקשה להיתר בכפוף לצמצום הבניה ושינוי בקווי הבניין

בנייה. אילוסטרציה
בנייה. אילוסטרציה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב קיבלה את התנגדותם של תושבי שכונת שיכון ותיקים בבת ים – ואישרה את בקשתם לצמצום פרויקט הריסה ובניה בשכונה (תמ״א 38). יש לציין כי העוררים לא ביקשו להתנגד לפרויקט כולו, אלא להיקף הפרויקט.

לבקשה להיתר לפרויקט הריסה ובניה ברחוב הפועל בבת ים הוגשו 72 התנגדויות על ידי תושבי השכונה (שיכון ותיקים), אך הועדה המקומית דחתה את התנגדותם, ואישרה ליזם את מלוא התמריצים החלים מכוח התכניות לפי סעיף 23 בתמ"א 38 בבת ים.

בערר שהגישו השכנים על החלטה זו, באמצעות עו"ד ורד מאירוביץ סייג ועו"ד אסף יונגר משרד עורכי הדין ענת בירן, קבעה בסופו של דבר ועדת הערר כי יש לבחון בכל מקרה לגופו את היקף התמריצים הניתנים, ואין לתת באופן אוטומטי את מלוא סל התמריצים האפשרי. כמו כן קבעה ועדת הערר כי גם במצבים בהם נטען שרק מלוא התמריצים יביאו את הפרויקט לכדאיות כלכלית, אין להעניק אותם ללא איזון אל מול האינטרס של השכנים.

הוועדה ציינה בהחלטתה, כי ״ההיבט הכלכלי אינו חזות הכול ביחס לבקשות לפי תמ״א 38… על מנת להכריע בעניין האיזון הראוי בין האינטרס החשוב בדבר חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, לבין ההשלכות הצפויות מתוספת יחידות הדיור, יש לערוך את האיזונים המתאימים בין הקשיים הנובעים מהעמסה זו לבין הצורך הלאומי בחיזוק מבנים״.

לאחר בחינת הטענות של התושבים החליטה ועדת הערר לקבל את עמדות העוררים לאשר את היתר הבניה לפרויקט, בכפוף לצמצום מספר הקומות ויחידות הדיור, וכן צימצמה את היקף ההקלות שהתבקשו בנוגע לקווי בניין.

בהחלטה צוין כי ״לא מצאנו במקרה הנדון הצדקה לאישור היקף ההקלות בקווי הבניין, כפי שאושרו על ידי הועדה המקומית. הבניין מצוי על רחוב מרכזי בשכונה, ולפיכך יש חשיבות הן בהיבט המרחבי הציבורי למשתמשי הדרך, והן בהיבט העיצובי, לשמור על קו בניין רחב לכיוון החזית. קווי הבניין הצדיים והאחוריים נועדו לשמר מרווח ראוי בין המבנים״.

השארת תגובה