12 פעמים 'משה יהושע' במסיבת חומש אחת

הגר"א נבנצל חוזר בו מהסכמה לספר, חסידים שוהים בתשעת הימים בציון וזוכים לישועה, 12 ילדי 'משה יהושע' חגגו 'חומש סעודה', הגר"ש קמינצקי בשיקגו והכולל החדש של הרב דוד שפירא

מסיבת חומש בויז'ניץ
מסיבת חומש בויז'ניץ
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

• הרב דוד שפירא, נכדו ונאמן ביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, יפתח בזמן אלול הקרוב בעיר מודיעין עילית כולל גדול. מדובר בכולל הראשון בסדרה של רשת כוללים שתקום בזמן אלול, תיפתח בכל רחבי הארץ ותמנה בעתיד מאות אברכים. מי שיעמוד בראש הסניף הראשון  הוא הגאון רבי דוד קסלר מרבני מודיעין עילית ומר"י בית אבא, אחיו של רב העיר הגר"מ קסלר.

• בחייו הבטיח ר' מרדכל'ה מנדבורנה שאת הקוויטלא'ך "הקשים" יביאו אליו בתשעת הימים והוא יפעל ישועות. גם אחרי פטירתו – וכך מובא בשם הרבי בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זצ"ל, ובשנתיים האחרונות נפוצה הסגולה וקיבלה תוקף – נהגו לעלות לציונו בתשעת הימים ולהעתיר לישועה, ואכן, החסידים שנסעו למקום ראו ישועות בחוש, והדברים התפרסמו.

בקרב החסידים משתדלים להגיע בתאריך ב' אב, המכוון כנגד היום הראשון של חג הסוכות שזה יום היארצייט של האדמו"ר זצ"ל הטמון בעיירה בישטנא, אבל נוהגים להיות שם כל תשעת הימים. בימים אלו שוהים בציון חסידים רבים ןבעיקר חסידי נדבורנה בארץ ובעולם.

• הגאון רבי אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה, פרסם מכתב בו הוא חוזר מדברי הברכה שכתב לספר "נשמת הבית" זאת מאחר והספר נותן גושפנקא לנשים להורות הוראה בישראל וגם מעודד עיסוק נשים בלימוד תורה שבעל פה, דבר המנוגד לדעת חז"ל.

לפני תקופה יצא לאור ספר בשם "נשמת הבית" אשר בו משיבות יועצות הלכתיות מטעם מדרשת "נשמת" על שאלות בענייני משפחה. בראשית הספר התנוסס לתפארה מכתבו של הרב נבנצל. כעת, כאמור, חוזר בו הרב ממכתב הברכה שכתב לספר, כאשר בד בבד, מדגיש כי למרות שכנראה כוונת העוסקות בדבר לטובה, בכל זאת אינו יכול להסכים לדברים.

להלן נוסח המכתב המלא אותו שיגר בימים האחרונים הרב נבנצל, ליו"ר מדרשת "נשמת" הרב יעקב ורהפטיג: "אחרי שבעבר כתבתי מכתב לספר 'נשמת הבית' ובו שיבחתי את מכון 'נשמת', בהתבוננות חוזרת נמלכתי שלמרות שכוונת העורכות והעוסקות בדברים לטובה, איני יכול להסכים לדברים ברור שאשה, גם בעלת מאגר מידע רחב אין ראוי לה להורות הוראה בישראל, גם אם מטרת הספר במקור הייתה לעזור לשואלות לזהות מהי שאלה, אך לבסוף הספר בעוסקו עם דעות שונות, נותן הכרעות הלכתיות המזקיקות התייחסות של חכם, דבר שאינו מסור לידן. בנוסף יש בעיסוק המכון תמיכה בלימוד תורה שבע"פ לנשים, מה שמנוגד לדעת חז"ל. לכן אין רשות להשתמש ולפרסם את המכתב שנתתי בעבר ועמכם הסליחה. תזכו לחזק רק בתים נאמנים, ולראות במהרה בימינו בבנין הבית הגדול והקדוש".

• ברוב פאר והדר נחוג מעמד "בן חמש למקרא" לילדי תלמוד תורה ויז'ניץ – קרית ויז'ניץ בני ברק, בראשות האדמו"ר ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים. תחילה נכנסו התלמידים ונעמדו על הבימה המיוחדת כשהמלמד הרב מנחם מענדיל מרגליות מדבר בפניהם ברוב רגש את סיפור שיעבוד מצרים ותכלית יציאת מצרים, כדי לקבל את התורה. לאחר מכן התיישבו התלמידים על מקומותיהם ובניצוח המלמד הרב יעקב ליכטנשטיין קיבלו התלמידים את פני הוריהם וזקניהם בשירת ויהי בישורון מלך – ברוכים הבאים בשם ה'.

הרב אהרן גפנר, מנהל הת"ת, קידם בברכה את פני האורחים החשובים ופתח בדברי שבח והודיה לה' על גודל רחמיו וחסדיו בעת הגיעו התלמידים לשלב התחלת לימוד החומש, והסביר בטוב טעם לשמחה זו מה היא עושה, בפסוק מפרשת השבוע 'עשה לך שרף ושים אותו על נס' שכל דבר צריך לעלותו על נס, וע"י זה משעבדין את לבן לאביהם שבשמים. כן ציין את רוחו ומשנתו הטהורה של האדמו"ר בעל הישועות משה זי"ע החופפת במלאכת הקודש בהחדרת משנותיו והליכותיו בצעירי הצאן וכן ציין שארבע עשר מחתני היום נושאים את שמו הטהור.

ברוב התרגשות וצהלה ובשירת "קול רנה וישועה באהלי צדיקים" קבלו התלמידים וההורים את פני האדמו"ר מויז'ניץ, נשיא הת"ת, שבא לשמוח בשמחת התלמידים ובשמחת נכדו בן בנו הרה"ג ר' יעקב מרדכי. הס הושלך עת נשא האדמו"ר מדברות קדשו, בהם האריך על החובה לחנך את הילדים מגיל קטנות ממש לשמור על לשון נקיה, כפי שכתב הגר"א מוילנא זצ"ל במכתב לבני ביתו שעל דבר זה תגיב בחומרה, לאחמ"כ שיבח את צוות המלמדים והנהלת הת"ת על השקעתם העצומה במשך כל השנה כולה בתלמידים, והאציל מברכות קדשו על ראש התלמידים, הוריהם, וסביהם, שירוו רב תענוג ונחת דקדושה כל הימים.

האדמו"ר קרא לנכדו היניק משה יהושע הגר ולתלמיד משה יהושע שטראוס והעניק להם מברכות קדשו, לאחר מכן נפרד מהצוות הרוחני תוך שהוא מרעיף ברכות ותשבחות על מעמד כביר זה ועל עבודתם המסורה בכל השנה. ההורים הוזמנו לרקוד עם בניהם על כתפיהם בניגון ריקוד הקפה שישית, ובזה נסתיים המעמד שיישאר חקוק לנצח בלב התלמידים וההורים ימים רבים.

• מאות רבות מתושבי שיקגו, ליוו בהתרגשות את ביקורו המיוחד של הגאון רבי שמואל קמינצקי, ראש ישיבת פילדלפיה וזקן חברי מועצת גדולי התורה, שהגיע למסע חיזוק לטובת ארגון "לב לאחים", לקראת עונת הרישום לשנת הלימודים החדשה.

ימים ספורים לפני הנסיעה התקבל בעיר מכתב מיוחד במינו, נכתב וחתום בידי גדולי הדור בארץ ישראל, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, שהביעו את התפעלותם ממסירות הנפש של הגאון רבי שמואל קמינצקי, וקראו לנדיבי עם בשיקגו לקבל פניו כראוי ובפרט כי הוא מגיע למען הארגון הקדוש שכל גדולי ישראל מעריכים כתנועה היסטורי וחיוב הזמן מוטל על כל אחד ואחד לתמוך בו כמיטב יכולתו.

המעמד התחיל בשעות אחר הצהריים בביקורו של הגר"ש בביתו של זקן ראשי הישיבות הגרא"ח לוין, שם נשא דברים מנכ"ל לב לאחים סקירה על הפעילות. לאחר מכן יצאו ביחד למעמד "כבוד התורה" ברחבת קרית ישיבת טעלז מול ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם חיים לוין, חבר מועצת גדולי התורה, שבעקבות חולשתו כמעט לא יוצא מביתו ולא נאם ברבים יותר משנה.

הרחוב נסגר לתנועה על ידי המשטרה, מאות הילדים ותלמידי הישיבות פרצו בשיר שלא נפסק עד ששני הגדולים הזקנים עלו לבמה בו התיישבו עם עוד רבנים ובראשם הגאון רבי חיים דוב קעללער, ראש ישיבת טעלז, שבימי חורפו היה בעצמו אחד הפעילים בארץ ישראל וממקימי ארגון הפעילים באמריקה לפני יותר משישים שנה.

הרב נתן מולער, מנהל ישיבת תפארת צבי, הנחה את המעמד והדגיש שהוא קידוש שם שמים לראות המסירות נפש של גדולי ישראל למען הצלת ילדי ישראל בארץ ישראל הרחוקה כי אף שהם נמצאים בריחוק מקום, שפועם בקירבם קירוב לב והרגשת אחראיות לאחינו בני ישראל.

הגר"ש קמינצקי דיבר בדרכו הנעימה, העביר את מסרו לילדים הרבים שהיו נוכחים במעמד. לפתע, למרות חולשתו ומכשיר ההנשמה, הגאון רבי אברהם חיים פנה לבנו, מנכ"ל הישיבה הגרי"ז הלוי וביקש לומר מילים של ברכה.

• הגאון רבי אשר הכהן דויטש, ר"י פוניבז', הגיע לשבות בעיר אלעד בשבת האחרונה לרגל השלום זכר לנכדו. מאות רבות של אברכי ובני ישיבות הגיעו להשתתף בליל שבת בדרשה המרכזית שנשא בהיכל בית המדרש החדש שהוקם לאחרונה בעיר לע"נ מרן הגר"ש אוירבך זצ"ל. בסיום דבריו חיזק ועודד את פתיחת ביהמ"ד והורה שכיאה למקום חשוב כזה לחפש בהקדם לעבור למקום גדול ומרווח יותר, זאת עקב הצפיפות הנוראה שהייתה במהלך השיעור ותפילות השבת. כ"כ עלו רבים לאכסנייתו להתייעץ בנושאים שונים ולהתברך מפיו.

 

השארת תגובה