דו"ח המבקר: העיריה ידעה שהקבלן בקשיים

מבקר המדינה מפנה ביקורת חריפה לעיריית רחובות על שיפוץ שנמשך שש שנים במקום תשעה חודשים ורשם עלויות גבוהות בהרבה מהמתוכנן

בית התרבות המשופץ ברחובות
בית התרבות המשופץ ברחובות

עיריית רחובות רושמת מבוכה לאור דו"ח המבקר על הרשויות המקומיות שהתפרסם ביום שני ובו חצי ביקורת נגד חברת ה.ל.ר (החברה לפיתוח רחובות), עיריית רחובות והעומד בראשה.

במוקד הסערה, בניית וחידוש מבנה "בית התרבות" המיושן ברחוב גולדין אשר נבנה לפני עשרות שנים וחייב שיפוץ מקיף בעלות של מיליונים.

בדו"ח מאשים המבקר, כי בעוד בחודש יוני 2011 נבחר קבלן לביצוע העבודות שתוכננו להסתיים כעבור תשעה חודשים, הרי שבפועל התארכה הבנייה ונמשכה שש שנים.

"הקבלן החל בשיפוץ המבנה במהלך שנת 2011 כאשר במאי 2018 , יותר משש שנים לאחר המועד המתוכנן לסיום העבודות, טרם הושלם שיפוץ בית התרבות. במהלך תקופה זו גדל התקציב הכולל של הפרויקט מ-6 מיליון ל- 11 בקירוב", מאשים המבקר בדו"ח.

עוד מציין הדו"ח, כי "העירייה נתנה את העבודה לקבלן א' אף שידעה כי הוא נתון בקשיים כלכליים, שבעטיים עלולה העירייה להינזק אם תזמין ממנו עבודה", עוד צוין, כי "אין בידי עיריית רחובות וחברת ה.ל.ר פירוט של תכולת העבודה ושל תחשיב התמורה בסך 2 מיליון ש"ח ו-22.5 מיליון ש"ח שנקבעו בצווי התחלת העבודה. בידן הייתה רק הערכה כללית ובלתי מדויקת של סכומי ההתקשרות".

מעיריית רחובות וחברת ה.ל.ר נמסר בתגובה לדברים, כי "הסיבות שהובילו לאי-ביטול ההתקשרות עם הקבלן נבעו בין היתר מהחשש כי יציאה להליך מכרז חדש וקבלת הצעתו של קבלן אחר הייתה מעלה אופציה לכניסה להתדיינות משפטית ארוכת שנים. כיוון שהשיקולים שנשקלו בשעת מעשה היו רלבנטיים ומבוססים על גישה סבירה, ההחלטה בוודאי שלא נעשתה מתוך שרירות הלב או משוא פנים ביחס לקבלן".

"שיפוץ בית התרבות נמצא בשלבי סיום, וטקס החנוכה החגיגי לעוד כחודש, תהליך השיפוץ הממושך הינו מקרה יוצא דופן. הליקויים שנפלו בו – לצערנו הרב – אינם משקפים כלל וכלל את הפעילות הענפה של חברת ה.ל.ר בתחום הבינוי, אשר בשנים האחרונות בנתה על הצד הטוב ביותר מאות כיתות, ומבני חינוך וציבור עבור העירייה. מדובר בשיפוץ מבנה ישן כבן 50 שנה ופרויקטים מסוג זה הינם מורכבים מאוד."

"ראש העירייה הורה להקים צוות מקצועי הכולל נציגים של מנכ"ל העירייה, היועצת המשפטית של העירייה, מהנדס העיר וגורם חיצוני מתחום הייעוץ הארגוני, שיבחן את התהליך של שיפוץ בית התרבות על כל ההיבטים המקצועיים ויפיק את הלקחים, ויגבש נהלים, הוראות ומסקנות שראוי ללמוד וליישם על מנת שלא יישנו בעתיד מקרים דומים".

השארת תגובה