6 שנים ל'שווער' – בבית הגר"ח קנייבסקי

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בהתבטאות נדירה: "ראוי ונכון לערוך סיום כל הש"ס משנה ביום היארצייט ע"י "משנתכם" והיא עילוי נשמה נעלה ביותר לנפטרים

כינוס נדיר והיסטורי של סיום הש"ס משניות התקיים השבוע במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי ביום רביעי כ"ח תמוז יומא דהילולא השישי של פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

הכינוס אורגן על ידי ארגון "משנתכם" שהוקם לפני כשנה בר"ח אב ע"י קבוצת אברכים ת"ח בראשות הרב אברהם חיים ויזל שליט"א מאלעד כאשר מדי יום ביומו מסיימים למעלה ממאה ותשעים אברכים את כל הש"ס משניות כולו לעי"נ הנפטרים ז"ל.

רעיון הארגון הוא שהאברכים החשובים חברי ארגון "משנתכם" לומדים את כל הש"ס משניות דבר יום ביומו בהתנדבות מלאה ושלא על מנת לקבל פרס, כאשר משפחת הנפטר תורמת סכום קצוב המחולק על ידי הארגון הקדוש "משנתכם" לטובת ורווחת ילדים ובחורי חמד המתקשים בלימודם, וב"ה ראשי הארגון כבר זכו לראות ברכה בעמלם וחוללו בשנה האחרונה מאז נוסד הארגון גדולות ונצורות בתחום חינוכם ורווחתם של ילדי ובחורי ישראל שעלו על דרך המלך בהבנת וחשקת התורה בס"ד.

הארגון פועל בהכוונתם המלאה של גדולי וחשובי הרבנים והראשי ישיבות שליט"א המכירים את הארגון מקרוב.

רבי יעקב מאיר שטרן מרבני הארגון אף מעיד במכתבו המיוחד והנדיר: "הנכנס למאגר של הארון החשוב "משנתכם" יכול להיות סמוך ורגוע שהדבר יתבצע על הצד הטוב ביותר, ההכנסות של התורמים מיועדת למטרת צדקה וחסד ואחזקת תורה וכל הפעולות נעשים לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס.

הגרי"מ ממשיך וכותב במכתבו: "אי לכך וודאי שדבר גדול מאד להיות חבר ולתמוך במפעל זה לטובת נשמות היקירים שאדם חפץ בטובתם ובעלית נשמתם ע"י לימוד ששה הסדרים ביום היא"צ ע"י אברכים ת"ח ויראי ה' ובפרט שההכנסות הם קודש לצדקה שמתווסף לטובתם בגנזי מרומים".

ואכן השבוע ביום רביעי יומא דהילולא של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל למדו חברי הארגון את הש"ס משניות לעי"נ הטהורה, כאשר הסיום נערך בבית חתנו הגדול מרן הגר"ח קנייבסקי בהשתתפות עשרות מחברי הארגון וכן רבנים נכבדים בראשות הגרש"פ וינברגר מרבני קהילת ויזניץ באלעד.

את הכינוס הגדול פתח רבי יעקב הייזלר מביתר עילית, כאשר בפתח דבריו עמד על מעלת הארגון "משנתכם" שזכו בתוך תקופה קצרה מאז יסודו לחדור בקרב קהלים רבים בכל גווני הקשת ואף זכו לחולל גדולות ונצורות בעזרה וסיוע לבחורי וילדי ישראל בלעה"ר.

את הסיום ערך יו"ר הארגון הרא"ח ויזל, כאשר את הקדיש לאחר מכן אמר הרב גרוס מרבני הארגון.

לאחר מכן הציג רבי יעקב הייזלר מספר שאלות הלכתיות הקשורות לנעשה בארגון "משנתכם" כאשר מרן הגר"ח השיב במאור פנים על כל השאלות שנשאל.

לאחר הסיום התבטא מרן הגר"ח באופן נדיר ובהתפעלות שבוודאי ראוי ונכון לערוך סיום כל הש"ס משנה ביום היארצייט ע"י "משנתכם" והיא עילוי נשמה נעלה ביותר לנפטרים כאשר יש בה גם תורה וגם חסד לבחורי וילדי ישראל המעלים אותם על דרך המלך.

בתום הכינוס איחל מרן הגר"ח שליט"א מברכותיו לראשי הארגון הק' "משנתכם" והלומדים שלמדו היום לעי"נ חמיו מרן פוסק הדור זצ"ל.

יצוין, כי הארגון החשוב "משנתכם" כבר ערך סיומים ללמעלה ממאתיים נשמות של נפטרים ז"ל, כאשר מערכת טכנולוגית חכמה מבטיחה 100% לימוד . להצטרפות לארגון ניתן להתקשר לטל 03-9666240

השארת תגובה