72 אחוזים מהחופים שנבדקו, הוגדרו "נקיים" עד "נקיים מאד"

‏נתוני "מדד חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה לשבועיים האחרונים: 72 אחוזים מהחופים שנבדקו, הוגדרו "נקיים" עד "נקיים מאד", לעומת כ-60 אחוזים בתקופה המקבילה אשתקד ‎

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט