הערב מעמד חיזוק נגד האינטרנט לכלל בחורי חסידות באיאן

הערב תתקיים מעמד לביצור חומות הדת לכלל בחורי חסידות באיאן בארה"ק נגד פגעי הטכנולגיה, ישא דברים רבי אהרן טויסיג

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
השארת תגובה