המשטרה תפעיל רחפני תנועה

‏המשטרה תפעיל רחפנים לאכיפת חוקי תנועה, ורישום מיידי של דו"חות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט