קו מים של חברת מקורות באזור הגליל המערבי נפגע

‏קו מים של חברת מקורות באזור הגליל המערבי נפגע בעבודות של חברת החשמל. במקורות עושים מאמץ למנוע פגיעה באספקת המים לאזור ‎