ירושלים: קבצן גנב סלולרי לנער בעיר העתיקה

‏ירושלים: קבצן גנב סלולרי לנער בעיר העתיקה. עובר אורח שהבחין בסיטואציה התעמת איתו והחזיר את הנייד לבעליו