טענה ששימשה רק 'צינור' ותשלם בעבור הגג

נועם קוריס
נועם קוריס

בית המשפט העליון דחה לאחרונה טענה של חברה שרק שימשה צינור להעברת כספים בפרוייקט וחייב אותה בתשלום.

ביום 1.3.2017, לאחר תום ההליכים המקדמיים בין הצדדים, קיבל בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת ס' גץ-אופיר), את בקשת המשיבה לזמן לעדות נציג מטעם המזמינה. בהחלטתה נקבע, בין היתר, כי חרף הגשת הבקשה באיחור, עדותו של נציג המזמינה נדרשת לצורך בירור התביעה.בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי שהוגשה על ידי חברת דלתון עבודות אלומיניום בע"מ נדחתה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון,  במוקד הבקשה עמדו עבודות סיכוך גג שביצעה המשיבה ד.ס. הרכבות בע"מ, במסגרת פרויקט שבו הייתה המבקשת הקבלנית הראשית (להלן: העבודות). לדברי המשיבה, בינה לבין המבקשת סוכם כי עבור העבודות ישולם סכום של 600 ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ. לאחר שלטענת המשיבה לא שולם לה מלוא הסכום בגין ביצוע העבודות, הגישה היא תביעה כספית נגד המבקשת. המבקשת טענה להגנתה, בין היתר, כי החברה שהזמינה את העבודות (להלן: המזמינה) התקשרה באופן ישיר עם המשיבה; כי המבקשת שימשה רק צינור להעברת הכספים מהמזמינה למשיבה; וכי הסכום של 600 ש"ח למ"ר כלל בתוכו את רכיב המע"מ. בנוסף, נטען כי המבקשת הייתה זכאית לקזז סכומים המגיעים למשיבה נוכח עיכוב בביצוע העבודות שנגרם באחריות המשיבה והוביל לחיוב המבקשת ב"קנס" וכן נוכח טענת המבקשת בדבר סכומים שהמשיבה חייבת לה.

ביום 19.3.2017 קיבל בית המשפט את תביעת המשיבה ברובה, תוך שקבע, בין היתר, כי התנהגות הצדדים מלמדת שהמבקשת הסכימה או הייתה מודעת לחובתה לשלם למשיבה סך של 600 מ"ר בתוספת מע"מ, וכי מסקנה זו נתמכת בחומר הראיות. עוד נקבע, כי יש לדחות את רכיב תביעת המשיבה שהתייחס לתשלום בגין עבודות צבע משלא הוכח שביצוען אושר; וכי דרישות הקיזוז של המבקשת לא הוכחו כדבעי.

ביום 16.1.2018 דחה בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ד' סלע) את ערעור המבקשת על פסק הדין. בית המשפט עשה שימוש בסמכותו לפי תקנה 460(ב); לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), תוך שהוסיף כי פסק הדין – המתבסס ברובו על קביעות עובדתיות – אינו מצדיק סטייה מהכלל שלפיו ערכאת הערעור תיטה שלא להתערב בהכרעות עובדתיות של הערכאה הדיונית; וכי אין לקבל את השגות המבקשת בנוגע לזימון נציג המזמינה.

מכאן הבקשה שהוגשה לאחרונה, שבגדרה טענה המבקשת, בין היתר, כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי נעדר הנמקה. בנוסף, שבה המבקשת על טיעוניה כי הסכום של 600 ש"ח למ"ר כולל בתוכו את רכיב המע"מ; וכי יש לקזז מהסכום שנפסק לטובת המשיבה את סכום ה"קנס" שהוטל על המבקשת בגין עיכוב בביצוע העבודות וכן סכום נוסף שהמשיבה חייבת למבקשת (כנטען).

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, בית המשפט העליון קבע, כי דינה להידחות. כידוע, רשות לערער בגלגול שלישי תינתן במשורה, כאשר מעוררת הבקשה שאלה בעלת חשיבות משפטית כללית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים (רע"א 5564/17 גולדנברג נ' טולצ'ינסקי, פסקה 4 (12.9.2017); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982)). הבקשה של דלתון לא העלתה עילה לפי החלטת בית המשפט העליון – ולו בקירוב – שאלה החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים. טענות המבקשת מופנות לקביעות עובדתיות של בית משפט השלום בנוגע לכך שהסכום שהוסכם בין הצדדים לא כלל מע"מ וכי המבקשת לא הוכיחה את טענותיה בדבר זכאותה לקיזוז. בקביעות מעין אלו אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב, בפרט כשמדובר ב"גלגול שלישי" (רע"א 10087/17 פלוני נ' גולטיים כפר סבא בע"מ, פסקה 3 (31.12.2017)). אף טענות המבקשת בדבר זימונו של העד, שנדחו על ידי שתי ערכאות, תחומות לנסיבות המקרה הפרטניות ואינן מגלות עילה למתן רשות לערער. בשולי הדברים יש להוסיף, כי אין בשימוש שעשה בית המשפט המחוזי בתקנה 460(ב) לתקנות כשלעצמו כדי להצדיק מתן רשות לערער (רע"א 1690/17 חממי נ' גוזי, פסקה 4 (3.4.2017)).

הבקשה נדחתה אפוא. אף ללא תשובת המשיבה.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – על המלצות משטרה בתקשורת

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

השארת תגובה