ליבני: צריך תגובה דרמטית

‏ח"כ ציפי לבני: "מול מהלך דרמטי הקובר את מגילת העצמאות צריך תגובה דרמטית. הנשיא מייצג בדבריו את ערכי מגילת העצמאות, את תפיסות אבות הציונות מכל קצות הקשת הפוליטית ואת המשפט בשיר בית״ר שיושר השבוע על קברו של ז׳בוטינסקי: 'שם ירווה לו משפע ואושר, בן ערב, בן נצרת ובני'"