היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון כתב חוות דעת המתנגדת לחוק הלאום

‏היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון כתב חוות דעת המתנגדת לחוק הלאום, בשל הסעיף המאפשר הקמת ישובים הומוגניים