נחנך מכון חכמי ספרד בעיר נתיבות.

המכון הוקם על ידי רבי משה פרץ ראש ישיבה לצעירים מצויינים נתיבות ורב המרכז הרוחני לב אליהו. עד כה נאספו כ3000 ספרים חלקם נדירים ויקרי המציאות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במסגרת ועידת איחוד הרבנים הספרדים העולמי הנערכת זו השנה השניה בירושלים הגיעו הרבנים חברי המשלחת מכל העולם למעמד הפתיחה החגיגי של המכון במרכז הרוחני "לב אליהו" בבעיר נתיבות.

לאחר תפילת המנחה שנערכה ברוב עם בהיכל המרכז הרוחני המפואר. פתח והנחה את המעמד הרה"ג ראובן זכאים אשר קידם בברכה נאמנה את עשרות הרבנים והדיינים הגאונים מכל רחבי העולם שהגיעו לנתיבות. לראות מקרוב את התפתחות המוסדות אשר כוללים ישיבה לצעירים מצויינים, כולל אברכים להוראה, כולל ערב ובית הוראה שהוקמו על ידי הרב פרץ בעידודו הישיר של מרן רבינו הגדול זצוק"ל. ובגולת הכותרת המכון שעל ידו שכבר תקופה ארוכה שהם עמלים וטורחים לברר מקחן של צדיקים ומלקטים אורות מספרים וכתבי יד עתיקים ומגישים הכל בהידור לציבור הלומדים הצמאים לתורת רבותינו נוחם עדן. והלא ידוע כמה הצטער אותו צדיק הוא ניהו מרן זצוק"ל על תורתם של רבים מרבותינו שלא נדפסו והיו למאכל העש. כמו שכתב כמה פעמים. ובד בד כמה היה טורח להחדיר ללבבות ולתודעה את שמותיהם וספריהם ותורתם של רבותינו הקדושים שלא היו מוכרים דיים, הכל כדי להכניס לליבנו ההרגשה כי שרשים עמוקים לנו ולא פסקה ישיבה מאבותינו. ועתה אנו ממלאים את רצונו הטהור גם בהקמת המכון. וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

כאן הזמין המנחה את בעל האכסניה הרה"ג רבי משה פרץ לשאת מדברותיו הוא גולל באזני הציבור את השתלשלות הקמת המכון ועל הסיעתא דשמיא שהיתה לו לאורך השנים. כי מה שהביא אותו להתעסק בקדשים משום שראה שיש מאות ואלפי ספרים של גאוני רבותינו הספרדים שלא מוכרים כלל בציבור ובעולמה של תורה הן הספרדי ועל אחת כמה וכמה בקהילות אחרות. יש ספרים שלא חזרו להדפיסם בדורות האחרונים. ויש ספרים שנותרו בכתבי יד ומצפים לגואל.

וכיום ב"ה יושבים צוות שלם של תלמידי חכמים מומחים וחושפים את המרגליות הטמונות הללו שלא שזפתן העין. בשלב זה באמצעות גליון "תורת החכמים" שמופץ בעשרות אלפי עותקים בארץ ובעולם. גליון שלא מספיק רק לקרוא אותו- אלא ללמוד אותו. וזאת משום יופיים הנשגב ועומקם של החידושים הבנויים על סוגיות תלמודיות והלכתיות ומשמחים אלוקים ואנשים. מה שמלמד את כולם על עומק עיונם ועוצם גאונותם של חכמי ספרד עד לדורות האחרונים. אבל כל זה אינו אלא כהקדמה לעיקר. לקראת הוצאת חמשה חומשי תורה מפוארים וסביב המקרא ליקוט מסודר מכל ה 3000 ספרים של רבותינו באופן תמציתי ומאיר עיניים.

בסיום דבריו ביקש מהרבנים מכל רחבי תבל לסייע למכון באיתור ספרים מסויימים ששמם מופיע בקטלוג המכון. אך לצערינו למרות החיפושים הכבירים שהשקיע המכון בכל הספריות והמאגרים הממוחשבים טרם זכינו לאתר אותם. ומי יודע אולי ימצאו באחת ממדינות העולם.

אחריו התכבד לשאת דברים ח"כ הרב יואב בן צור מנכ"ל איגוד הרבנים שהביע התפעלות רבה מיופיו של המרכז הרוחני המפואר העומד בסטנדרטים לא רגילים. ובעיקר מהפעילות הגדולה והמבורכת המתנהלת בין כתליו סביב השעון. היום -אמר- אנו רואים עין בעין את התוצאות של פרי עמלו של מרן זצוק"ל שהרב משה פרץ בנה ויצר כאן כמעט יש מאין בעצתו בעידודו והדרכתו זוהי החזרת עטרה ליושנה במלוא מובן המילה.

הוא סיים בברכה והוקרה לרב פרץ על האכסניה המפוארת שהעמיד לכבוד הרבנים באי הועידה לכבודה של תורה.

כאן עברו הרבנים לאחד מחדרי המכון שם נחשפו במו עיניהם לחלק מאלפי הספרים המסודרים בסדר מופתי, לקטלוגים, ושאר כלי העזר, כמו כן שוחחו עם הרבנים חברי המכון במשך דקות ארוכות ולא הפסיקו להתפעל ולהביע התעניינות כנה בעבודת הקודש של המכון.

מיד בתום טקס הפתיחה עלו האורחים הנכבדים לארוחת צהרים עשירה באולם המפואר שע"י המרכז הרוחני לכבוד המעמד. כשבנוסף נערך סיום מסכת על ידי אחד האברכים החשובים מלומדי הכולל במקום.

בסעודת המצוה התכבדו לשאת דברים הגר"מ ברוש מצרפת, שדיבר על מעלת סיום המסכת ועל מעלת מפעל האדירים של הרב פרץ. הגאון רבי דוד צבאח רבה של מונטריאול שנשא דברי תורה יקרים מפז ודיבר בקדשו בשבח האכסניה של תורה והמפעל הגדול של ההדרת ספרי הקדמונים בבחינת דובב שפתי ישנים. וסיים בברכה שזכותם הכבירה תהיה למגן וצינה על ישראל בכלל ועל הרבנים העוסקים במלאכת שמים זו בפרט.

כמו כן דיבר הרה"ג רבי אברהם טובל רבם של יוצאי דמשק ולבנון במכסיקו הוא הזכיר את הידידות הוותיקה השוררת בינו ובין הרב פרץ, וסיפר שבבוא הרב פרץ לקהילה במכסיקו נהנים מאוד לשמוע את דרשותיו והכל מחבבים ומוקירים אותו בשל מידותיו ומאור פניו. כמה שמחה היא -קרא בהלהבות- כאשר יש חיבור בין הרבנים לבין הספרים! הרי זו ממש כשמחת חתונה, שהרי החכמים והתורה חד הם! הוא סיים בפנייה לרבנים לעמוד לימין המפעל הכביר של הרב פרץ. ובירכו כי חפץ השם בידיו יצלח לברך על המוגמר.

חתם את המעמד בהודאה ובכבוד האכסניה הרב צבי חקק מזכ"ל האיגוד ומי ששימש כיד ימינו של מרן רבינו הגדול זיע"א

השארת תגובה