מסיבת חומש ב 'כלל חסידי' קרית הבעש"ט

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

פנינת יקרת בקהילות הקדושות בעיר פתח תקוה, קרית הבעש"ט המעטירה אשר כשמה כן היא קהילה קדושה שכל תהלוכותיה בדרכו הסלולה מדור דור ממרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק' זיע"א על שלל מוסדותיה הנכבדים.

עטרה לראש במוסדות הבעש"ט היא התלמוד תורה אשר זה מכבר קנה לו שם טוב כחיידר המקנה לצעירי צאן קדשים תורה ויראה טהורה בדרכי אבות, עם אנשי חינוך וצוות מלמדים ראויים לשמם.

בשבוע העעל"ט נערך מעמד חומש סעודה לצעירי הצאן הזוכים להתחיל בלימוד התורה הקדושה, המעמד נערך ברוב פאר והדר באולם "שמחת מיכל" בשכונה.

עם פתיחת המעמד קידם בדברי ברכה המנהל הרוחני של הת"תר' יהושע גליק מותיקי המחנכים, וקידם בברכה את הורי התלמידים והסבים שבאו לראות ולשאוב נחת מלוא חפניים מבנם יקירם, ובירכם שיזכו לראותם עולים מעלה במעלות התורה והיראה.

דברי ברכה נשא המרא דאתרא רבי פישל מוטצען אשר מאציל מהודו ומתורתו להנהיג את הקהילה, בדבריו האריך בגודל תינוקות של בית רבן עמלים בתורה ואין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם.

משא נכבד נשא נשיא המוסדות הרב שמעון הרבסט שנכדיו זכו להיות בין חתני החומש.

עוד נשא דברים מנכ"ל מוסדות הבעש"ט הרב שמואל רוטנר, בדבריו הודה למנהל הת"ת, ולחברי הנהלת המוסדות, ולצוות המחנכים.

דברי ברכה שמעו מפי מנחם שוורץ מנהל היחידה לחינוך החרדי בעיריית פתח תקוה ומישראל פרידמן הי"ו חבר מועצת העיר.

יצוין כי המעמד לווה ע"י מקהלה מקרב תלמידי הת"ת עם תזמורתו של הערשי הרטמן הי"ו.

במעמד השתתפו האדמו"רים מראחוב, מז'יבוז', בישטינא ועוד.

השארת תגובה