"אילצו אותי לחתום על המסמך"

נועם קוריס
נועם קוריס
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שאלה: מה משמעות שני הקווים שמשורטטים לפעמים על גבי שיקים (קרוס)?

תשובה: במרכז השיק מעל שם הנפרע מופיע שרטוט שנהוג לכנותו "קרוס" (//). תוצאות השרטוט הן, שהבנק הנמשך יכבד את השיק רק אם יוצג לו לשם פירעון על ידי בנקאי. במילים אחרות: השרטוט מונע מאוחז השיק לסור לבנק הנמשך בעצמו ולבקש תמורת השיק כסף מזומן אלא הוא מחייב את האוחז לפנות אל בנק, בין הבנק הנמשך ובין כל בנק אחר, ולפתוח אצלו חשבון, על מנת שהבנק יגבה בעבורו את סכום השיק מחשבון המושך ויזכה את חשבונו בסכום שגבה.

שאלה: אילצו אותי לחתום על מסמך מסוים ואני מאוד לא שקט לגביו. האם אני יכול לבטל את המסמך שאינו ברשותי?

תשובה: ייתכן ואתה יכול להודיע על ביטול הסכמתך לגבי המסמך, בנסיבות מסוימות בהן כופים על אדם לחתום על מסמך ולכאורה ליטול על עצמו התחייבות חוזית מבלי שהוא באמת התכוון לכך. בפסק דין בעבר נקבע שאיום במסירת מידע, העלול להביא לפתיחת הליכים פליליים נגד אדם, כשהוא מופנה לחשוד או לידידיו, מהווה כפיה וחוזה שנכרת או התחייבות שנתנה מחמת איום כזה, שאלמלא אותו איום לא הייתה באה לעולם, ניתנת לביטול כאמור בסעיף 17 לחוק החוזים, ואם שולמו כספים על יסוד איום כזה, עומדת למשלם גם הזכות להשבתם.

שאלה: אני עובד במשרה של 8 שעות, כחצי שנה, החל מהחודש האחרון התחילו להוריד בתלוש כל יום על הפסקה חצי שעה, וזאת מבלי שיהיה זמן מוגדר להפסקה, ואפילו לא דיברו איתי על זה. האם מותר למעסיק להוריד לי הפסקה כשאין לו הוכחה שסיכם איתי על זמן הפסקה, וכמו כן בכלל עבדתי בזמן הזה?

תשובה: הפסקה היא זכות של עובד, החוק קובע בסעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, כי "ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות." זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, רק אם המעסיק לא דרש מהעובד להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה.

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה