גבו פי שניים – בכרטיס אשראי

נועם קוריס
נועם קוריס
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שאלה: רכשתי מכשיר אלקטרוני לאחר שיחת טלפון שיזם אלי נציג מכירות, שטען שהמחיר הנדרש ממני נמוך משמעותית ממחיר השוק. בדיעבד גיליתי שהמחיר ששילמתי גבוה כמעט פי שניים מהמחיר המקובל בחנויות אחרות. איך אני יכול לבטל את העסקה?

תשובה: לכאורה, כרתת חוזה לרכישת מוצר בצורה שבה קיימים פגמים בחוזה, למשל נראה שהוטעית וטעית בקשר לטיב העסקה, ואם אכן המחיר ששילמת גבוה ממחיר השוק בפי שתיים, נראה שיש בפיך גם טענה על חוזה הנגוע בעושק. על פי החוק, ביטול חוזה עקב פגמים מסוג זה יהיה בהודעה לצד השני תוך זמן סביר מרגע שנודע על עילת הביטול.

זכות הביטול המוקנית בפרק ב' לחוק החוזים לצד חוזה שרצונו נפגם, נובעת מעקרון חופש החוזים. אותו עקרון המקנה לאדם חופש להתקשר בחוזה על פי רצונו מכיר גם בכוחו להשתחרר מחוזה כאשר הרצון שהביא אותו להתקשר בחוזה היה פגום, הזכות לבטל חוזה בשל פגם בכריתתו היא באופן עקרוני אוטומטית ומופעלת על ידי המתקשר באמצעות משלוח הודעת ביטול. אולם, הלכה למעשה, זכות הביטול נתונה להכרעה שיפוטית. כך יוצא, שלצורך מימוש טענת העושק וביטול החוזה בעטיה, יש צורך בהגשת תובענה לבית המשפט ובירור הטענה לגופה בהליך המשפטי, כאשר במידה ובית משפט יחליט לבטל את החוזה הוא גם יקבע כי אתה תצטרך להחזיר את המוצר והמוכר יצטרך להחזיר את כספך.

שאלה: קיבלתי די מזמן (לפני שנה) שיק והפקדתי אותו רק עכשיו בבנק, שהחזיר את השיק מהסיבה "עבר זמנו", האם יש לי משהו לעשות בכדי לקבל את כספי?

תשובה: כוחו של שיק יפה לשבע שנים וחלים עליו הדינים האזרחיים כך שתוכל לפנות למשל להוצאה לפועל ולגבות את השיק ממי שמשך אותו, אם לא עברו שבע שנים ממועד הפירעון על גבי השיק. יחד עם זאת, בהתאם לכללי בנק ישראל – הבנק לא יוכל לפרוע את השיק (כלומר תצטרך להפעיל הליכים) אם עברו שישה חודשים או יותר ממועד הפירעון הנקוב בשיק.

שאלה: מהו חוק איקיוטק?

תשובה: תיקון מס' 46 בחוק הגנת הצרכן מתשע"ו-2016 קובע סדרת הגנות על הצרכן מפני הליכים משפטיים שעלול לנקוט נגדו עסק, ובין היתר עוסק הטוען כי צרכן לא שילם חיוב במועד שנקבע לכך חייב בתוך לכל היותר שבועיים להוציא הודעת חיוב שתכלול את פירוט החוב בלבד אם ברצונו לחייב את הצרכן בעלויות הגבייה, ובתוך ארבעה חודשים לכל היותר שאם לא כן יהא אסור לעסק לגבות את החוב כלל.

אסור לעסק לכלול התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ואסור לו לשלוח את פירוט החוב על ידי אחר (למשל עו"ד). החוק גם קובע, שאם צרכן מבקש בכתב או בעל פה, לקבל תיעוד המאשר את קיומה של העסקה שלגביה נשלחה אליו הודעת חוב, ישלח לו העוסק תיעוד כאמור בתוך 14 ימים ממועד הבקשה.

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה