מקלב כועס: הבטחתם העדפת חרדים

ועדת החוקה התכנהס לדון בהצעת חוק להעדפת יוצאי ומשרתי מילואים במכרזי שירות המדינה – מקלב זעם: הבטחתם לתת העדפה לחרדים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ועדת החוקה דנה היום בהצעת החוק שתקבע עדיפות במכרזי שירות המדינה ליוצאי צבא ומשרתי מילואים בקרב קבוצות הזכאיות להעדפה מתקנת, על פי הצעת החוק שנידונה היום לקריאה ראשונה בועדת החוקה, בקרב קבוצות הזוכות להעדפה מתקנת במכרזי שירות המדינה, יזכו יוצאי הצבא והמשרתים במילואים בהעדפה.

חבר הכנסת אורי מקלב שהיה מיוזמי חוק העדפה המתקנת לציבור החרדי הסביר כי הצעת חוק זו במתכונתה הנוכחית פוגעת פגיעה ממשית באוכלוסיה החרדית ומרוקנת מתוכן את התיקון לחוק ייצוג הולם שאושר בשנה האחרונה ומקנה עדיפות לציבור החרדי, חבר הכנסת אורי מקלב אמר כי אין זה נכון להציג את חיילי המילואים כאוכלוסיה מוחלשת, שירות המילואים אינו גורע אלא יוצר תעידוף בנסיון ובדברים אחרים לאותו מועמד, בהעדפה הזו שאתם מבקשים לייצר אתם מחלישים אוכלוסיות אחרות, הצעה זו תוריד קומה את מי שכבר נמצא בהעדפה כיום,

מקלב הוסיף ואמר מדובר פה באוכלוסיות אשר נקבעו בחוק כי סובלים ממעמד נחות במכרזי שירות המדינה וכאשר הם מגיעים לנקודת הסיום אנו מעניקים להם נקודות זכות שללא אותם נקדות זכות לא יוכלו להשתלב בשירות הציבורי, מדובר באנשים אשר עוברים הרבה דרך כדי להגיע למצב בו יוכלו להתמודד במרכזי שירות המדינה, בהעדפה הזו אתם ממוססים את כל תכלית החוק, הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מביאה לידי פגיעה דרמטית ובכך עוקרים מן היסוד את כל הצעת החוק המקורית

השארת תגובה