חומש סעודה בתלמוד תורה קדשות לוי

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הורי התלמידים והסבים התאספו יחד להשתתף במסיבת 'בן חמש למקרא' לתלמידי כתה א' בת"ת.

המסיבה הוכנה בטוב טעם וחן ע"י צוות הת"ת באולם המפואר "עטרת נחום" כשהשולחנות ערוכים בכיבוד מרשים, בשילוב מקהלת הת"ת וכלי זמר, שקיבלו את פני החתנים בשירה בעת שנכנסו לאולם לבושים בתלבושת חגיגית ובתפאורה מיוחדת וכתריהם על ראשם כראוי לכבודה של תורה, יחד עם המלמד המסור הרב יהודה הרשקוביץ שליט"א, המשקיע רבות במשך כל השנה ורותם את כל אשר ביכולתו במסירות נפש למען ילדי תשב"ר ובפרט בטרחה וההכנות שטרחו הוא עם משפחתו יחד, למסיבה זו לכבודה של תורה.

פתח את המעמד בטוב טעם המנהל הרוחני ר' אפרים וולודרסקי, שקידם בברכת 'ברוכים הבאים בשם ה" את החתנים, הוריהם וסביהם שחלק מהם באו ממרחקים כדי לשאוב נחת דקדושה מתורתם של צאצאיהם, צאן הקדשים, בדבריו המתובלים במאמרי חז"ל ובדברי רבותינו הקדושים, עמד על משמעות יומם הגדול של הילדים הנכנסים ללימוד תורה שבכתב, וכן הודה לכל צוותות הת"ת החשוב על עבודתם המסורה יום יום ללמד ולחנך את ילדי תשב"ר בדרך ישראל סבא, וכן קידם בברכה את מנהל הת"ת המנצח על כל המלאכה במסירות ובנאמנות, כמו"כ הודה להרב יחיאל אדלר שליט"א המסור בכל לב ונפש לרווחת המלמדים והתלמידים שיחיו בכל זמן ועת, וכן קידם בברכה את הסגן מנהל החדש הרב משה גענזלער .

ראשונה היתה הופעת החתנים בהסבירם בשירה ובחרוזים את גודל שמחתם על התחלת לימוד התוה"ק והטעם להתחלה ב'פרשת הקרבנות', מלא חפנים נחת שאבו ההורים והסבים למשמע בניהם-נכדיהם אומרים ושרים "איך בין שוין א בחור'ל יעדער איינער ווייסט…" ובשעה שאמרו את דרשת החומש הציף אותם גל של שמחה והתרגשות, הקהל עקב אחר דרשות ושירי החתנים באמצעות החוברות המרהיבות בתוכנן וביופיין שהודפסו לכבוד המעמד.

דברי ברכה בשם ההורים נשמעו בקשב רב ע"י הרב יעקב חנניה וינגרטן ר"מ בישיבת נצח ישראל, שהביע את רגשות האושר על התחלת התלמידים בלימוד התורה, לסיום הודה בשמו ובשם שאר ההורים, הן על המאמצים שמשקיעים כל הזמן בתלמוד תורה, בתלמידים, הניכרת בפירות הטובים היוצאים מהת"ת ששם שמים מתקדש על ידם לעיני כל הרואים כי הם זרע ברך ה', ושמו של הת"ת יצא לתהלה בפי כל ורואים בחוש את הסייעתא דשמיא המיוחדת וזכותו של אותו צדיק, רבן של ישראל בעל ה'קדושת לוי' זיעוכ"י שהת"ת נקרא על שמו ולזכרו, והן על המסיבה המפוארת והמרגשת, כן הודה בלבביות למלמד היקר הרב יהודה הרשקוביץ הי"ו המתמסר בכל לבו לסייע להורים בכל בעיה המתעוררת אצל התלמידים והן למנהל הרוחני הרב אפרים וולודרסקי שליט"א המשקיעים את כל מאודם ומרצם במעקב וקידום כל תלמיד לגופו תוך הכוונת הצוות החינוכי לגבי תכני הלימודים ואופן החינוך.

זכינו וכיבדו אותנו בנוכחותם האדמו"ר ממודז'יץ שאף נשא דברי ברכה לכבוד המעמד, וכן ר' מנחם מנדל פוקס רב דקהל שומרי החומות רמות, שנכדיהם נמנים בין חתני המקרא, וכן האדמו"ר מברדיטשוב נדבורנא אראד שבנו אף הוא מתלמידי הכתה.

בין הפרקים הנעימה בשיר לכבוד המעמד מקהלת הת"ת בניצוחו של המחנך המסור הרב משה פריד אשר ידיו רב לו בכשרון ובמסירות נפלאה ובלהט חסידי בהכנות למעמד מפואר זה, המקהלה שרו שירות ותשבחות להשי"ת ברכות והודאות על הזכות שנפלה בחלקם להיות מהוגי התורה, בתפילה ובקשה להצלחתם לראות סימן ברכה בתלמודם. תוך שירה וזמרה חולקו לחתנים כרכי חומש ויקרא שבהם יהגו בלימוד התורה הקדושה בהתחילם את לימודם.

שמחת התורה ננעלה במחול אבות ובנים כאשר חתני התורה נישאים על כתפי הוריהם המאושרים והנרגשים, בריקוד שנמשך זמן רב, הקהל התפזר בתום המעמד בתחושת עונג עילאי ובסיפוק רב, ובהודיה להשי"ת על העבר, ותפלה לסייעתא דשמיא גם לעתיד.

השארת תגובה