רב העיר ישמש כרב הסניף של 'איחוד הצלה'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כחלק בלתי נפרד מהליווי ההלכתי הצמוד לו זוכים מתנדבי "איחוד הצלה" בכלל פעילותם להצלת חיים, מונה השבוע רבי משה צבי בוחבוט רבה הראשי של העיר טבריה לרב סניף הארגון בעיר בטבריה. המינוי נעשה בהכוונתם הצמודה של רבני הארגון שליט"א וצוין במהלך ערב למתנדבי "איחוד הצלה" בעיר.

את האירוע המיוחד כיבדו בהשתתפותם רבני הקהילות בעיר טבריה וראשי ישיבות , מזכיר ועדת הרבנים של "איחוד הצלה" רבי ישעיהו קרליץ, מנהל אגף ההלכה רבי יעקב רוזנברג, מרדכי ברזילאי נשיא איחוד הצלה בני ברק וממיסדי הארגון, רכז ההלכה הארצי של הארגון הרב נפתלי הלפרין, רכז ההלכה של הסניף המחנך ר' אליהו בלמס, לייזר היימן סמנכ"ל איחוד הצלה, ראש העיר מר יוסי בן דוד, מ"מ וסגן ראש העיר אליהו זגדון, ראש הסניף וחבר מועצת העיר יוסי אוקנין, אישי ציבור מקרב נכבדי העיר ומתנדבי הסניף. הדוברים שבו והדגישו את הפעילות המרשימה להצלת חיי אדם המתבצעת על ידי המתנדבים המסורים. את ברכת הנהלת "איחוד הצלה" הביא סמנכ"ל הארגון לייזר היימן, כאשר במהלך הערב הוכרז פומבית כי כחלק מצמיחתו של סניף טבריה ובהתייעצות עם רבני הארגון ובהכוונתם, הוחלט למנות את הרב משה צבי בוחבוט לרב הסניף, אשר ידיו רב לו בתחום ההלכה והרפואה ובמסגרת תפקידו ייתן מענה והכוונה מקיפה בכל שאלה הלכתית שעל הפרק, כאשר בנוסף ימסור שיעורי הלכה למתנדבים.

הנחה את האירוע הרב נפתלי הלפרין שהסביר על ההשקעה הגדולה של הנהלת הארגון שכל פרט ופרט בפעילות המתנדבים יעשו בהידור ובהקפדה על כל כללי ההלכה באופן של 'לכתחילה', אם בהלכות שבת החמורות ובכללות הלכות הצלת הנפש, הליכות והנהגות.

את דבר ועדת הרבנים של איחוד הצלה רבי ישעיהו קרליץ שציין את דברי גדולי ההלכה חברי הוועד כי חובה על כל מתנדב ומתנדב לזכור שחייו הרוחניים קודמים להכל, "רק מתוך גישה זו זוכים לעסוק במלאכת הקודש וזוכים להצלחה כפי שעיננו רואות בפריחת הסניף"

אף הוא עונה כנגד המברכים, בדברי הברכה שנשא המרא דאתרא רבי משה צבי בוחבוט, הוא העלה על נס את תרומתם האדירה של מתנדבי הארגון לעיר ולתושביה, את הישגיהם הרבים למען מלאכת הקודש של הצלת נפשות ואת גודל הזכות שבידם כאשר הכל נעשה כפי דעת ההלכה ובדעת תורה. בדבריו ציין את כובד האחריות להורות דבר ד' זו הלכה, כאשר זכו ראשי הסניף שהכל נעשה בדרך זו. כן קרא הרב לתושבי העיר להעדיף ולהשתמש בשירותי החירום של איחוד הצלה שידוע וברור שגדולי ישראל עומדים לימינם והכל נעשה בהנהגתם. סמנכ״ל איחוד הצלה ר' לייזר היימן סיפר למתנדבים על תנופת הפיתוח האדירה של הארגון בעת האחרונה עם ריבוי קורסים למתנדבים חדשים ללא הפוגה. "הגב לכל העשייה מגיע רק מפעילות המתנדבים, אשר עוזבים את כל עיסוקיהם בכל שעה ויוצאים במסירות רבה להציל חיים ללא תמורה" אמר היימן.

השארת תגובה