לא עלינו: כל מה שחשוב לדעת בנושא ירושות וצוואות

שאלת השאלות שאף אחד לא רוצה לשאול: מה יקרה אם חלילה נמות? זו לא שאלה שאנחנו נוהגים לשאול • ומה יקרה לילדים שלנו אם חלילה נמות? • עו"ד שני ליבמן בעלים ומנכ"ל המכון לניהול משברים במשפחה להכשרת עורכי דין בפרקטיקה של דיני משפחה, מחברת הספר "ארגז כלים למתגרש" ומרצה מבוקשת בלשכת עורכי הדין ובארגונים פרטיים עושה לנו סדר בנושא צוואות וירושות ומה חשוב שנדע

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

חוק הירושה קובע את סדר היורשים שירשו את נכסינו (העיזבון שלנו) לאחר מותנו. החוק קובע "סדר טבעי" של ירושה. כך למשל- במותו של אב, מחצית מעיזבונו תעבור לילדיו בחלקים שווים ומחצית מעיזבונו תעבור לאשתו. החוק כמובן מגדיר סדרי ירושה לכלל בני המשפחה – הן הגרעינית והן המורחבת, ובעצם יוצר אילן יוחסין ירושתי נרחב הנותן מענה לכל סוגי המשפחות.

כאשר אנו רוצים שעיזבוננו יחולק ליורשים אחרים או שונים, הן בזהות היורשים והן באופן החלוקה ביניהם, מאותו "סדר טבעי" שיוצר החוק, יש לערוך צוואה. על מנת שיורשים יוכלו לממש את הירושה, יש לפתוח הליך שנקרא "בקשה לצו ירושה" או לחילופין "בקשה לצו קיום צוואה" במקרים בהם יש צוואה. ללא הצו השיפוטי, לא יוכלו היורשים לקבל וליהנות מירושתם. את הבקשות יש להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני – לכל ערכאה, יש דרכי וכללי הגשה שונים אך תהליך האישור, דומה ביסודו.

כולנו יודעים שכדי לוודא שהנכסים שלנו יחולקו כפי שאנו מעוניינים – עלינו לערוך צוואה, אך רובנו מעדיפים לחשוב שלא צריך לערוך צוואה עד שנגיע לזקנה. החשיבות בעריכת צוואה מתעצמת, כאשר יש ילדים בתמונה, ובפרט אם אנחנו גרושים, אלמנים או חד הוריים. זו מחשבה מטרידה לחשוב שכל הנכסים, הבית והחסכונות שלך ינוהלו על ידי הגרוש/ה שלך כאפוטרופוס של הילדים, או על ידי אחותו/ה או אמא שלו/ה, במידה והוא איננו, או שהגרוש שלך יהיה היורש החוקי של הנכסים במידה וחלילה קרה לך משהו לפני שנכנסו הגירושין לתוקף.

גם אם קל לך לחשוב איך לחלק את הדירה שלך, מה לגבי הנכס היקר ביותר שלך – הילדים? כהורה יחידני עליך להחליט מי יהיה האפוטרופוס של הילד אם חלילה יקרה לך משהו, כיצד תרצה שיגדל ויחונך, איך יקבל את הנכסים שהורשת לו? האם כקצבה?
האם העיזבון ינוהל על ידי מישהו אחר? כיצד נבטיח אותו גם כלכלית וגם פיזית? לשם כך נועדה צוואה. אין לזה גיל – ברגע שיש לך ילדים – צריכה להיות לך גם צוואה. צוואה היא תעודת ביטוח! בדיוק כפי שאתם משקיעים בביטוח רכב, ביטוח בריאות או ביטוח דירה – עליכם לערוך צוואה. אך בניגוד לביטוח, את הצוואה אין צורך לחדש מדי שנה. עורכים אותה פעם אחת, מפקידים אצל הרשם לענייני ירושה וחיים בבריאות עד 120.

כיצד עורכים צוואה?
חוק הירושה קובע מס' דרכים לערוך צוואה. כל אדם יכול להחליט איזו צוואה מתאימה לו ולערוך אותה בהתאמה. עם זאת, חשוב להדגיש הדגשה יתרה כי צוואה זהו מסמך המפרט את רצונותינו לאחר מותנו. משמע, הצוואה תיפתח ותבחן כאשר אנו כבר לא נהיה כאן כדי להסביר/לפרש/ליישב סכסוכים בין יורשינו. לכן, דרך עריכת הצוואה ועריכתה על ידי עורך דין העוסק בדינים אלה הוא אקוטי ומחייב.

עריכת צוואה באופן לקוי, עלולה להביא לפסילתה, לגרום לסכסוכים מתמשכים בין היורשים ולעיתים רבות להוביל לתוצאה משפטית הפוכה לחלוטין מכוונת המוריש. כאשר צוואה מוגשת לערכאה שיפוטית לשם קיומה ומימושה, נבחנים בין היתר, דרך עריכת הצוואה, צורת הצוואה, כשירותו של עורך הצוואה ותוכנה.

כאשר אדם נפטר חו"ח והשאיר אחריו צוואה, יורשיו נדרשים להגיש את הצוואה לערכאה שיפוטית מתאימה ולבקש צו קיום צוואה. עם צו זה ניגשים לכלל הרשויות והמוסדות ומממשים את הירושה. הגשת בקשה לצו קיום צוואה נערכת באופן מקוון וע"י עורך דין, שכן היא נדרשת למסמכים ודקויות.

חשוב לציין, כי תהליך קבלת הצו לוקח מספר חודשים והגשתו באופן לקוי, עלולה למשוך את התהליך משך זמן רב ולעיתים שנים.
לאחר הגשת הבקשה על כל מסמכיה, הבקשה עוברת לבחינת האפוטרופוס הכללי (משרד ממשלתי) ובכפוף לשאלותיו או עמדותיו מונפק הצו המאפשר את מימוש הצוואה בפועל.

כחלק מתהליך אישור הצוואה, נדרש פרסום הגשת הצוואה למתן צו. זאת, על מנת שאם יש אדם שרוצה להתנגד לצו מסיבה תקפה, כגון: קיומה של צוואה נוספת או ידיעה על חוסר כשרותו של המצווה בזמן עריכת הצוואה או מנסיבות משפטיות אחרות, למנוע את הנפקת הצו המורה על קיום הצוואה – הוא יוכל לעשות זאת טרם הנפקת הצו בהליך הנקרא "התנגדות". אשר נפטר אדם ואינו משאיר אחריו צוואה, מוגשת לערכאה השיפוטית המתאימה בקשה הנקראת "בקשה לצו ירושה". הבקשה מוגשת באופן מקוון ונלווים לה מסמכים שעל היורשים לצרף. בקשה שכזו תמיד תהיה לקבלת צו, המורה על חלוקת הירושה על פי הקביעות המצויות בחוק ועל פי סדר הירושה הקבוע בדין, הן בזהות היורשים והן בחלקים להם הם זכאים ואינה יכולה לסטות מהוראות החוק.

לאחר הגשת הבקשה על כל מסמכיה, הבקשה עוברת לבחינת האפוטרופוס הכללי (משרד ממשלתי) ובכפוף לשאלותיו או עמדותיו מונפק הצו המאפשר את מימוש הצוואה בפועל. כחלק מתהליך הנפקת צו ירושה, בדומה לתהליך לאישור צוואה, נדרש פרסום הגשת הבקשה למתן צו, על מנת שאם יש אדם שרוצה, מסיבה תקפה, למשל, קיומה של צוואה, למנוע את הנפקת הצו, הוא יוכל לעשות זאת טרם הנפקת הצו בהליך הנקרא "התנגדות".

כאשר אדם מבקש להתנגד להנפקת צו לקיום צוואה, עליו לפתוח בהליך הנקרא "בקשת התנגדות לצו קיום צוואה". הבקשה היא תביעה לכל דבר ועניין, המוגשת לערכאה השיפוטית הדנה בצו. בקשות התנגדות צריכות לפרט עילה של ממש לפסילת הצוואה או חלק ממנה.

בין העילות הנפוצות והמוכרות:
כשירות המצווה, צוואות אחרות, עדות המלמדת כי הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה, פגמים בעריכת הצוואה, השפעה בתי הוגנת של אחד היורשים על המצווה ועוד. חשוב לציין כי במקרים רבים הסיבה להתנגדות לא תהא ברורה ליורש או מי שטוען להיות יורש ומומלצת התייעצות משפטית כדי לבחון האם עילה כזו קיימת. בקשות התנגדות לצו ירושה, התנגדות להנפקת צו ירושה ניתן להגיש רק במקרים בהם יש צוואה, או שהצהרת היורשים לגבי הירושה או זהות היורשים בבקשה למתן הצו אינה אמת.

ככל ואין צוואה המלמדת אחרת, הרי שהוראות החוק יגברו תמיד. כאשר אדם מבקש להתנגד להנפקת צו לקיום צוואה, עליו לפתוח בהליך הנקרא "בקשת התנגדות לצו קיום צוואה". הבקשה היא תביעה לכל דבר ועניין, המוגשת לערכאה השיפוטית הדנה בצו.
בקשות התנגדות צריכות לפרט עילה של ממש לפסילת הצוואה או חלק ממנה. בין העילות הנפוצות והמוכרות: כשירות המצווה, צוואות אחרות, עדות המלמדת כי הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה, פגמים בעריכת הצוואה, השפעה בתי הוגנת של אחד היורשים על המצווה ועוד.

חשוב לציין כי במקרים רבים הסיבה להתנגדות לא תהא ברורה ליורש או מי שטוען להיות יורש ומומלצת התייעצות משפטית כדי לבחון האם עילה כזו קיימת. בקשות התנגדות לצו ירושה: התנגדות להנפקת צו ירושה ניתן להגיש רק במקרים בהם יש צוואה, או שהצהרת היורשים לגבי הירושה או זהות היורשים בבקשה למתן הצו אינה אמת. ככל ואין צוואה המלמדת אחרת, הרי שהוראות החוק יגברו תמיד. כולנו יודעים שכדי לוודא שהנכסים שלנו יחולקו כפי שאנו מעוניינים – עלינו לערוך צוואה, אך רובנו מעדיפים לחשוב שלא צריך לערוך צוואה עד שנגיע לזקנה. אך החשיבות בעריכת צוואה מתעצמת, כאשר יש ילדים בתמונה, בפרט אם אנחנו גרושים, אלמנים או חד הוריים, אך לא רק.

כאשר אנו חו"ח מתים ואנו הורים לילדים שהם גם יורשינו, עד להגיעם של הילדים לגיל בגרות, ינהל עבורם את העיזבון האפוטרופוס הטבעי שלהם, אלא אם נשאיר הוראות אחרות.

בצוואה אנו יכולים לקבוע כיצד נרצה שילדנו יגדל ויחונך, איך ומתי יקבל את הנכסים שהורשנו לו, מי ינהל את העיזבון, על מי מוטלת האחריות להבטיח את קשר הילד למשפחתנו המורחבת ועוד הוראות, שתפקידן להגן על עתידו הכלכלי, הנפשי והפיזי של ילדנו.
גירושים: לעיתים במהלך הליך גירושין נפטר אחד מבני הזוג. הסיטואציה המורכבת שנוצרת, היא שיורשו החוקי של הנפטר הוא האיש שממנו היה אמור היה להתגרש. מצב זה פוגע בירושה המגיעה לילדים או לאנשים אחרים אשר אנו חפצים בעיקרם. במקרים כאלה עלול להיווצר מצב שבו משאירים את ניהול רכוש הילדים, והרכוש שמבקשים להותיר לילדים, לצד שממנו רוצים להתגרש, ובכך בעצם מעבירים לו שליטה על הרכוש והכסף – למרות שאילו הליך הגירושין היה נמשך ומסתיים – היה צד זה יוצא מהמשוואה.

בצוואה יש לתת את הדעת לסוגיית האפוטרופסות ולהחליט מי במקומך מוסמך לקבל החלטות לגבי ילדך. זהו הליך מורכב הדורש את אישור בית המשפט. בהיעדר צוואה אתה עלול להפקיר את ילדך בידיים לא ראויות מבחינתך. לדוגמה, באחד התיקים שניהלתי נפטרה אישה, שהייתה למעשה המשמורנית היחידה של בתה הקטינה. האב לא סייע בגידול הילדה, לא שילם מזונות, לא קיים זמני שהות ולמעשה כמעט לא הכיר את הילדה. לפתע, במות האם, הופיע האב ב"שבעה" ולקח את הקטינה מסבא וסבתא שלה, שלאחר מות אמה היו מרכז עולמה, ואילץ אותה לעבור לבית מגוריו בקצה השני של הארץ.

סבה וסבתה נלחמו על זכותם וחובתם לגדל את הילדה, מתוך הנחה ברורה שהאב אינו יכול לגדל אותה עקב בעיותיו הנפשיות. בסופו של דבר צלח המאבק המשפטי והילדה חזרה לסבה ולסבתה, אך ההליך ארך שנתיים קשות וגרם לה סבל בל יתואר ואף נזקים רבים. קשה המחשבה שדווקא במקרה שבו מדובר באב לא כשיר על פי כל קנה מידה אפשרי, נפלה הקטינה בין הכיסאות. צוואה של האם המנוחה הייתה פותרת את רוב התסבוכת שהתרחשה לאחר מותה. אם אתה מעוניין להבטיח את עתיד ילדיך גם לאחר מותך ורוצה להימנע מסיטואציה שבה אם יתרחש אסון ותלך חלילה לעולמך בטרם עת – ילדיך לא יטופלו, לא יחונכו, לא יגדלו במקום ראוי על ידי אנשים ראויים – עליך לערוך צוואה. מהלך זה יבטיח את טובת הקטינים מבחינה כלכלית וחינוכית ויאפשר לספק להם הגנה וביטחון באופן המיטבי ביותר.

גם אם לא סיימת את הליך הגירושין, והילדים עדיין במצב שאתה ורעייתך לשעבר לא חיים באותו בית, ההורות משתנה. לכן חובה שתהיה צוואה שתבטיח מאזן מול ההורה שנותר בחיים ושיהיו סב, סבתא, אח, חבר שאתה סומך עליהם שייפקחו על טובת הקטין ובייחוד על בריאותו הנפשית.

לכן יועצי סתרים ועירוב שכנים עלולים לגרום להרבה עוגמת נפש. עבוד עם עו"ד שאתה סומך עליו והימנע מהתייעצויות עם "עורכי דין לרגע", שמדברים מניסיונם האישי. לכל אחד המבנה שלו והפתרון המתאים לו.

http://www.shanilibman.com/

השארת תגובה