שריפת ענק בפאתי השכונות של בית שמש

צוותי כיבוי נאבקים בלהבות השועטות על ההרים סביב לבית שמש, התושבים נקראו להגיף תריסים בפני העשן

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה