זוהו שלושה שיגורים לעבר ישראל

‏צה״ל על האזעקות בדרום: זוהו שלושה שיגורים לעבר ישראל