הבחור שיקר לגרי"ג אדלשטיין אודות הגרב"ד פוברסקי

העלון השבועי מבית 'דרשו' מביא סיפרו המלמד על הקשר אותו מתאר הגרב"ד: מעולם! מעולם! לא היה ביננו שום סרך של קטטה, מריבה, כעס או קנאה. תמיד היו בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות

מסע הגריג אדלשטיין, צילום דוד זר (66)
מסע הגריג אדלשטיין, צילום דוד זר (66)

בעבר, כשהגרי"ג ניאות עדיין לסדר חופה וקידושין בחופות תלמידיו, היה מפנה את התלמידים לכבד בכיבוד זה את רבי ברוך דוב. פעם גם טען בענווה כהתחמקות, כי יש לו קושי בחיתוך הדיבור, ובשביל ברכות בחופה ראוי דיבור חד יותר.

לפני כשש עשרה שנים חדל הגרי"ג מלסדר קידושין לחלוטין, גם לא אצל בני משפחתו וצאצאיו. לא ידועה הסיבה הברורה לכך, אבל רווחת השמועה כי מאז שאירע מקרה מסויים, החל להימנע לחלוטין לסדר יותר חופה וקידושין אצל תלמידיו. היה זה כאשר פנה אליו תלמיד מהישיבה, שנמנה על מקורביו, וביקש לסדר עבורו חופה וקידושין. כדרכו הפנה אותו לרבי ברוך דוב. אותו תלמיד ביקש לדלג על הוויכוח ואי הנוחות, נקט בדרך הרמאות, ואמר לגרי"ג כי בירר ושמע שרבי ברוך דוב אינו פנוי באותו ערב. כעבור ימים ספורים הזדעזע הגרי"ג לשמוע כי היתה כאן רמאות, וכיון שחשש שמא במידה כלשהי, נגרם כאן סרך פגיעה בכבוד תורתו של רבי ברוך דוב, גמר בליבו החלטה לא לסדר יותר קידושין לשום תלמיד. מאז ועד היום, למעלה משש עשרה שנה.

בשנת תשנ"ז הגיע אחד מתלמידיו הקרובים, להזמינו לשמחת נישואיו שתתקיים בירושלים, והציע בפניו הגרי"ג כל מיני רעיונות משונים, כגון שיבוא קודם החופה, ויסע חזרה לבני-ברק עוד קודם החופה וכדומה. אמר לו התלמיד בחיוך: "אם כן אצטרך לקרוא לבני 'חופים' על שלא ראה בחופתי". התלמיד ניסה בכך לנסות ולהבין, מדוע הגרי"ג עושה כל מיני טצדקי לבוא לחתונה ולא לחופה? השיבו הגרי"ג: "נו, בסדר אבוא לחופה, אבל בתנאי קודם למעשה, שאת הברכה אחריתא תכבדו את רבי בערל…". החתן שאל: "אבל ראש הישיבה יותר מבוגר?". הוא השיב: "אבל הוא רבו מובהק. ואם תתחכם ותקרא לי, אני לא אעלה!…".

השארת תגובה