"השלטון מציע להפחית מכספי המגינים"

"סמוכים ובטוחים הננו בקיום ההבטחה האלוקית כי לא תשכח מפי זרעו, והישיבות הקדושות ימשיכו להתקיים בכל תנאי ובכל מצב, לאורם של רבותינו גדולי הדור אשר יורו לנו את הדרך אשר נלך, ויהיה המחיר אשר יהיה"

המבשר ערכו שבע ברכות לבן מאיר פרוש, צילום אלי סגל (155)
המבשר ערכו שבע ברכות לבן מאיר פרוש, צילום אלי סגל (155)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לקראת כינוס מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל היום בירושלים סגן השר מאיר פרוש מקשיח עמדות ומתנגד לסנקציות כלכליות אך אומר שאנו לא חוששים מסנקציות כלכליות וזה לא ישפיע על ההחלטות שהתקבלו.

"השלטון מציע להפחית מכספי הישיבות וזאת בניגוד לאמונתו שהתורה היא המגינה ומצילה"

במפגש שקיים אתמול סגן שר החינוך מאיר פרוש עם אישי ציבור, התייחס לשאלתם על ההמלצות הכוללים איומים בסנקציות כלכליות על ישיבות שלא יגיעו ליעד כזה או אחר, ועל כך השיב סגן השר: "השלטון מציע להפחית מכספי הישיבות וזאת בניגוד לאמונתו שהתורה היא המגינה ומצילה. לראשי המדינה יש זכויות על חלקם באחזקת התורה, ואולם ברור לכל כי הקיצוץ באם יהיה, לא ירתיע אותנו מלקיים את מצוות מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א כלשונם, וכאשר הם יורו לנו כך נעשה, גם במחיר של קיצוצים או אפילו אי תמיכה". אמר סגן השר.

פרוש הסביר כי הישיבות הקדושות הינם נשמת אפו ומאור עיניו של עם ישראל וסוד קיומו, מימות אבותינו אברהם יצחק ויעקב ובמשך כל שנות גלותו לא פסקה ישיבה מעם ישראל ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש. לימוד התורה בהיכלי הישיבות והכוללים הינו הערובה היחידה לקיום היהדות והבטחת דור העתיד, ולכן כל איום על סנקציות אינם מן העניין, ולא ישפיעו כלל וכלל על ההכרעה כשתתקבל.

"סמוכים ובטוחים הננו בקיום ההבטחה האלוקית כי לא תשכח מפי זרעו, והישיבות הקדושות ימשיכו להתקיים בכל תנאי ובכל מצב, לאורם של רבותינו גדולי הדור אשר יורו לנו את הדרך אשר נלך, ויהיה המחיר אשר יהיה.

יתרה מכך, גם בגלל החשש שהבג"ץ יפסול חוקי גיוס, אסור לנו להסכים לדברים מסוכנים שייכללו במתווה ויהיו לרועץ בהתמודדויות עתידיות".

סגן השר הסביר כי אין ואסור להכניס למתווה דברים שימנעו בעתיד לקיים את השקפת עולמנו האחת והיחידה ואין בלתה, כי אנחנו רואים בלימוד התורה הקדושה ערך עליון וראשון, ללא כל קשר ליעדים או מכסות. כי גם אם נניח שלדעת רשויות הביטחון הייתה עמידה ביעדים, מי ערב שבעתיד המצב יהיה דומה, ואם למשל בעוד כעשר שנים יוחלט כי היעדים הם בהתאם לגידול הטבעי של הציבור החרדי, הרי לעולם לא נכניס את עצמינו לסכנה כזו.

השארת תגובה