בגלל ויכוח על ארוחת צהרים: בת 9 הוכתה בביה"ס

‏אלימות בבית ספר בדרום הארץ: ילדה בת 12 תקפה ילד בן תשע וגרמה לשברים בפניו, לאחר ויכוח על ארוחת צהריים

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך