נוני מוזס הגיע לחקירה

מו"ל "ידיעות" נוני מוזס הגיע לחקירה בלהב 433.

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח