מלכיאלי סידר: עמותות חסד פטורות מארנונה

מעמיסים מזון לנזקקים.
מעמיסים מזון לנזקקים.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצע"ח של חה"כ הרב מיכאל מלכיאלי (ש"ס) 'בסמכות הרשות המקומית יהיה לפטור את עמותות החסד מתשלום דמי הארנונה'.

המצב כיום, כי 'מוסד מתנדב לשירות הציבור' המעוניין בקבלת פטור מארנונה ועומד בכל הקריטריונים הנדרשים, נדרש לפנות בבקשה לרשות המקומית אשר פעילותה בתחומה, ובנוסף יעביר המוסד העתק מן הבקשה לממונה על המחוז אשר בתחומו מצוי הנכס בגינו מבוקש הפטור.

הרשות (וועדת התמיכות) בוחנת את הבקשה ומחליטה על המלצתה לפטור או לא בהתאם לקריטריונים המפורטים, ומעבירה את ההמלצה לממונה על המחוז שבתחומו היא יושבת, אשר מחליט סופית האם לאשר את הפטור לאור המלצת הרשות, בפרקטיקה הממונה מהווה 'חותמת גומי' לאור בחינת הרשות את הקריטריונים והחלטתה.

חה"כ הרב מיכאל מלכיאלי: "ידוע כי הפרוצדורה מפרנסת את עצמה, למה כל הפינג פונג הזה מהרשות לממונה ושוב לרשות ושוב לממונה .. בנושא חשוב וראוי זה מוטב לתת לעמותות החסד העושות את הפעילות שעל המדינה לעשות להתעסק במהות ולא בפרוצדורה, אני מברך את יו"ר התנועה הרב אריה דרעי על פעילותו הרבה להקל על עמותות החסד באופן משמעותי ודרסטי זוהי בשורה עצומה נוספת של השר לציבור.

המשיב במליאה סגן השר איציק כהן: "שוב מוכח שחה"כ מלכיאלי הפרלמנטר המצטיין בבניין, אשר מצליח שוב ושוב להקל על האוכלוסיות החלשות ועל הציבור הנזקק באמת יישר כוח.

השארת תגובה