מסע תפילה מרגש למעוכבי ילדים

נשיא ארגון 'פרי חיים' הרב משה שלזינגר: "דמעות רבות נשפכו כמים בתחינה ובתחנונים שבזכות הצדיקים הקדושים, מצבם של המשפחות מעוכבי ילדים יתהפך לטובה ויצאו בקרוב מאפילה לאורה "

ציון הבעשט זיעא
ציון הבעשט זיעא

מסע תפילה מרגש ומיוחד נערך על ידי הנהלת ארגון 'פרי חיים' בראשות נשיא הארגון הרב משה שלזינגר בקברי הצדיקים באוקראינה למען זוגות מעוכבי ילדים ולהצלחת כל התורמים והמסייעים, בין היתר בציוני הצדיקים: הבעל שם טוב הקודש זיע"א, רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, בבית העלמין ז'יטומיר, שבו טמונים גדולי עולם.

בכל ציון וציון אליו הגיעו כל המשתתפים- הוקראו כל השמות זוגות מעוכבי הילדים והתורמים והמסייעים, בדביקות ובכוונה- כמונה מעות. דמעות רבות נשפכו כמים בתחינה ובתחנונים שבזכות הצדיקים הקדושים, מצבם של הזוגות יתהפך לטובה ויצאו בקרוב מאפילה לאורה וירגישו טוב. כמו כן, נערכה תפילה מיוחדת להצלחת כל התורמים לפעילות הענפה המתקיימת על ידי ארגון 'פרי חיים' כל ימות השנה.

נשיא ארגון 'פרי חיים' הרב משה שלזינגר אמר: "כל המשתתפים שבו ממסע הקודש בתחושת רוממות עליונה וחיזוק גדול אשר נסחכו בהם כוחות מחודשים להמשיך ולקדם את הפעילות לטובת הזוגות המעוכבי ילדים. בעז"ה נזכה בקרוב לשמוע בשורות טובות וישועות בקרב המשפחות, וכל התורמים והמסייעים לפעילות הקודש המתקיימת בארגון ' פרי חיים' ".

השארת תגובה