24 שנה אחרי: לונדון התייחדה עם הרבי

כינוס והתוועדות רבתי בלונדון לרגל יומא דהילולא ג' בתמוז – אדמו"רים, רבנים וקהל רב לקחו חלק בכינוס מיוחד לרגל ההילולת האדמו"ר מליובאוויטש זיעוכי"א

מאות חסידים מכל הזרמים, בראשות גאב"ד התאחדות קהילות החרדים הרב אפרים פדווא, האדמו"ר מפינסק קארלין,האדמו"ר מוויזשניץ (לאנדאן) והאדמו"ר מלעלוב (בארא פארק), התכנסו השבוע להתוועדות חסידים רבתי לקראת יום ההילולא ה-24 של האדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המשא המרכזי בנושא החדרת האמונה וביטחון בה' בכל עניני חיינו, הועבר ע"י הרב מנחם מענדל גארדאן, משפיע הישיבה גדולה ליובאוויטש בלונדון.

נאום מיוחד בעניין המעלה העצמית שיש לכל יהודי וההסתכלות באופן חיובי על הזולת, נשא האורח החשוב רבי חיים יוסף בידרמן ראש ישיבת "מאורות נתן" ואב"ד קהילת לעלוב בבני ברק.

המחנך הנודע, הרב זלמן לייב שי' מארקאוויטש ממונסי, התוועד שעות ארוכות על דבר הנחיצות ללמוד תורת החסידות כדי לעמוד מול כל הנסיונות של דורינו.

ההתוועדות אורגנה ע"י אברכי "כולל ליובאוויטש" בלונדון והיא נמשכה שעות רבות.

השארת תגובה