השליח חזר מהודו – והפאות נאסרו

הגר"מ שטרנבוך שלח שליח מהודו לעמוד על קנקנן של שיערות המיובאות לייצור פאות – יחד עם הרבנים התגבשה המסקנא: הפאות אסורות

אצל הגר"מ שטרנבוך
אצל הגר"מ שטרנבוך

על שולחן הדיונים עלתה שאלת כשרות השיערו שמקורו מהודו לייצור פאות.

בהודו ישנם בתי עבודה זרה שונים שבהם מתקיימים טקסי גילוח לעבודה זרה, ולפני ארבע עשרה שנה – בשנת תשס"ד, הוציא הגרי"ש אלישיב זצ"ל קול קורא לאסור את הפיאות שמקורם מהודו, כשאליו הצטרפו לאחר מכן גדולי בעלי ההוראה ובראשם הגר"ש וואזנר זצ"ל ויבלח"א הגר"נ קרליץ.

במהלך השנה האחרונה עלה הנושא שוב על שולחנם של הרבנים, כשהרבנים מצדדים לכאן ולכאן – בשל חוסר בהירות אודות הנעשה בהודו.

ביום ראשון לפרשת בהעלותך, שלח הגר"מ שטרנבוך שליח מיוחד להודו, בצירוף מכתב ובו מספר שאלות ובירורים על מטרת הגילוח של רבבות ומיליוני המתגלחים במקום בשנה.

אמש חזר השליח, כשפיו עדות מהשטח. הערב התכנסו הרבנים במעונו של הגר"מ שטרנבוך להכרעה הלכתית.

הרבנים שנכחו באסיפה היו רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב בני ברק, רבי ישראל גנס ר"מ בישיבת קול תורה ורב הקהילות בשכונת בית וגן ועוד, רבי צבי וובר מרא דאתרא דשכונת נווה יעקב, רבי יצחק מרדכי הכהן רובין דיין בבד"ץ דהגר"נ קרליץ ומחב"ס אורחות שבת, רבי נחום אייזנשטיין, ורבי ישראל יצחק זילברמן רב מרכז נווה יעקב.

הרבנים שמעו את דברי השליח המיוחד וסיכמו כי לעת עתה לאור הנתונים החדשים שהתקבלו בעדות השליח, אין להשתמש בשיער המגיע מהודו וכהוראת הגרי"ש אלישיב, ויש לבדוק ולבחון את האפשרות האם ניתן להעמיד מערכת כשרות שתוכל לפקח מקרוב על הגזיזה.

השארת תגובה