הכנסת אישרה: סוף לעושק של חברות הסלולר

חברת הסלולר או הבנק חייבו אתכם שלא בצדק? מהיום הכסף יוחזר בדיוק כפי שנגבה מכם בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה והוצאות – "מקומם שחברות מערימות ריביות והצמדה על חובות אך הן בעצמן 'מורחות' את החוב מבלי שהלקוח יפוצה"

סמארטפון, מותג פרטי של פלאפון | צילום: יחצ
סמארטפון, מותג פרטי של פלאפון | צילום: יחצ
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

סוף לחגיגות חברות הסלולר על גב הלקוחות התמימים.

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את חוק החזר הוגן של יו״ר ועדת הכלכלה, ח״כ איתן כבל הקובע כי חברות ותאגידים בנקאיים ופיננסיים שיחייבו לקוחות חיוב יתר שלא כדין *יחזירו את הסכום שגבו כולל ריבית, הצמדה והוצאות נוספות- ממש כפי שגבו מהלקוח.* ח״כ כבל: ״כאשר לקוחות חייבים החוב צובר ריבית והצמדה, אבל במקרה בו חברה גבתה סכום גבוה מידי מלקוח, היא מחזירה רק את החוב עצמו ללא התוספות שנגבו. אנחנו מתקנים היום עוול מכעיס.״

תופעה מוכרת בעולם הצרכני היא כאשר לקוח חייב כסף לחברה או תאגיד בנקאי גובים את החוב בתוספת ריבית והצמדה ושכר טרחת עורך דין, תוספת שיכולה להגיע למאות ואלפי שקלים. אך כשנוצר מצב הפוך בו חברה חייבת כסף ללקוח, ההחזר ללקוח יהיה בגובה החוב מבלי להחזיר את הריבית, הפרשי הצמדה והוצאות שכר טרחה שנגבו אף הן מהלקוח. כך יוצא שלקוחות לא מזוכים במלוא הסכום שגבו מהן החברות ביתר וחלקו נשאר בידי החברה. את המצב הזה הצעת חוק החזר הוגן, של יו״ר ועדת הכלכלה ח״כ כבל עתידה לתקן ותקבע כי באם חברה צרכנית, תאגיד בנקאי או פיננסי יגבה מלקוח סכום כלשהו שלא כדין, יקבל הלקוח חזרה את כל הסכום שנגבה ממנו לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שונות- ממש כפי שנגבה ממנו.

בדברי ההסבר לחוק נכתב, כי ״ מוצע לתקן את חוק הבנקאות, את חוק הגנת הצרכן, ואת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים כדי למנוע מגופים עסקיים, תאגידים בנקאיים ונותני שירותים פיננסיים מלפעול נגד לקוחותיהם שלא בתום לב. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי חישוב תשלומים שנגבו ביתר יעשה באותה שיטה ובאותה דרך לפיה חישב הגוף העסקי את החוב, דהיינו, לסכומים אלה יתווספו שכר טרחה, הוצאות, ריבית או הצמדה, ממש כפי שנגבו מהלקוח.״

התיקון לחוק יחול על בנקים, תאגידים בנקאיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, וכן חברות סלולר, תאגידי מים, חברות גז ועוד.

לדברי ח"כ כבל שכאמור יזם את ההצעה, ״המצב המקומם שחברות מערימות ריביות והצמדה על חובות אבל כאשר הן בעצמן חייבות כסף הם יכולות למשוך ולמרוח את החוב מבלי שהלקוח יפוצה ולבסוף לא להשיב ללקוח את מלוא הסכום שנגבה- שלא כדין. אנחנו מתקנים היום עוול מכעיס ומשווים את הלקוח לחברה.״

החוק עבר 39 בעד, 1 נגד (בטעות..)

השארת תגובה