כבל: "מצלמות המהירות הפכו למדוייקות?"

"מה צריך לעשות נהג שקיבל דו״ח מאותה מצלמת מהירות והעבירה לכאורה בוצעה לפני יותר משלושה חודשים? האם המצלמות הפכו פתאום למדויקות?", תהה ח"כ כבל

מצלמת מהירות
מצלמת מהירות
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

יו״ר ועדת הכלכלה ח״כ איתן כבל מברך על החלטת המשטרה להאריך את מועד תשלומי הקנסות שכבר ניתנו לנהגים וזאת בצל הודעת המשטרה על השעיית מתן הקנסות לפי שעה, בשל החשיפה כי מצלמות המהירות אינן מהימנות.

"אני מברך את המשטרה על הודעתה, אך התשובה חסרה ואינה ברורה דיה" כך כבל שתהה, "מה צריך לעשות נהג שקיבל דו״ח מאותה מצלמת מהירות והעבירה לכאורה בוצעה לפני יותר משלושה חודשים? האם המצלמות הפכו פתאום למדויקות?"

לדבריו, "מה בין דו״ח שניתן לפני שנה וטרם שולם לבין דו״ח שניתן לפני שבוע? אם המצלמה אינה מדויקת עכשיו היא בטח לא הייתה מדויקת גם לפני שנה. אמשיך לדרוש תשובות ברורות יותר ולאלתר, כפי שעשיתי עד עכשיו".

יצוין כי בהודעת המשטרה שפורסמה אמש נאמר, כי "לאור הפרסומים החלקיים בתקשורת ופניות הציבור בימים האחרונים ובהמשך לבדיקות הנערכות למערכת מצלמות מהירות אוטומטיות סוכם בדיונים בין פרקליטות המדינה לאגף התנועה כי לגבי דוחות מהירות שהנפיקה המערכת שטרם שולמו והמועד האחרון לתשלומם טרם חלף, יוארך המועד האחרון לתשלום עד ליום 2.9.18 (כולל)".

"אזרחים ששילמו דוחות מסוג זה אינם צריכים לפנות למשטרה בשלב זה. מודגש כי הוראה זו אינה חלה על דו"חות תנועה אחרים, מכל סוג שהוא". לשון ההודעה.

השארת תגובה