בשורה: החל מיולי יפחת התשלום בעבור הביטוחים המשלימים בקופות החולים

‏החל מיולי יפחת התשלום בעבור הביטוחים המשלימים בקופות החולים. בשלב ראשון תחול הפחתה של 7%-6% ובשנה הבאה תחול הפחתה נוספת – עד לשיעור של 15% בממוצע