האם נציג בעלזא ינהל את עיריית ירושלים?

במסגרת קרב משפטי נגד פתיחת מתחם התחנה בשבת, מתעקשים חברי המועצה החרדים לכנס ישיבת מועצה מעל ראשו של ברקת • אם המהלך יצליח – זקן החברים מיכל הלברשטאם יקבל את המושכות

כיכר ספרא
כיכר ספרא

הקרב הבלתי נגמר על ביטול אישור התב"ע למתחם התחנה מסרב לגווע, והשבוע רושם פרק נוסף בעלילה, כשהמרדף החוקי שמנהלים חברי המועצה החרדים מול ראש העיר ניר ברקת והיועץ המשפטי של העירייה אלעד מלכה – שובר שיא נוסף. כך למשל נולדה גם טענה בדבר חשד לכאורה לזיוף חתימות חברי המועצה החרדים במסמך הדרישה לכינוס הישיבה שלא מן המניין. פשוט כך.

הפרק הנוכחי בעלילה החל לאחר שעם תפוגת המועד החוקי בו היה אמור ראש העיר להודיע על הזמן בו יבחר לכנס את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בעניין מתחם התחנה, פנה חבר המועצה יוחנן וויצמן, מי שמוביל מזה זמן רב את המאבק באישור התב"ע למתחם התחנה, לממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים לילי פיינטוך, וביקש שלאור סירובו הבלתי חוקי של ברקת לכינוס המועצה, הרי שעליה להפעיל את סמכותה ולעשות זאת במקומו. פנייה זו, כך מסתבר, הכניסה את המערכת העירונית לסחרור.

וביום שני השבוע זה קרה. יפית מזרחי ממזכירות העירייה פנתה במייל רשמי לנציגים החרדים בשאלה המפתיעה הבאה: "המסמך המצ"ב (מסמך הדרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין, י.פ.) הגיע אלינו, האם אתה מאשר שזוהי חתימתך עליו?"

בכך העלתה המזכירות את חמתם של חברי המועצה החרדים לשיא חדש. כך למשל וייצמן שהגיב למייל: "כשהמועצה הארצית ובתי המשפט יבדקו האם עיריית ירושלים פעלה בתום לב או עודדה עבריינות על החוק במתחם התחנה – נוסף כעת עוד נדבך, כשלאחר המועד החוקי לדיון מנסה מישהו בעירייה 'לברר' האם זויפו חתימות".

אלא שהפעם, לאור הפנייה לממונה על המחוז לא ברור אם חוות הדעת המנומקת של היועהמ"ש העירוני תושיע את ברקת. אם ברקת יסרב לכנס את המועצה, יתכן והממונה על המחוז תעשה זאת במקומו. או אז יעמדו בפניו שתי ברירות; או לבוא ולנהל את הישיבה שנכפתה עליו ולהתעמת בלעומתיות של החברים החרדים למדיניותו בעירייה, או להעביר את שרביט הניהול ללא אחר ממיכל הלברשטאם, נציג יהדות התורה, שכיון והוא המבוגר שבחבורה, לפי הנוהל הוא זה שעשוי לזכות בניהול ישיבת המועצה האלטרנטיבית.

השלב הבא לא איחר לבוא, כשביום שני בערב, לאור התחממות הגזרה, פנה חבר מועצה מסיעת ש"ס אל מזכיר וועדת הרבנים לענייני השבת יצחק גולדקנופף וביקש ממנו שיכנס את וועדת הרבנים כדי שזו תורה לנציגים כיצד לפעול בסוגיית הקרב החוקי על מתחם התחנה. מי שמיהר להצטרף לבקשתו היה חבר המועצה וייצמן שטען כי "ברקת עוצר תקציבים לחרדים וכל מי שפונה אליו מקבל שיחת נזיפה בנושא מתחם התחנה".

וייצמן אף הזכיר את החלטות מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל משלהי תשס"ה בהוראתם לנציגים ברשויות המוניציפליות, בהם דרשו מהנציגים להעמיד את נושא פרצות השבת בראש סולם העדיפויות ויטפלו בכך בהתאם בכל הדרכים העומדים לרשותם. ובנוסף, לעמוד בקשר עם ועדת הרבנים לענייני השבת בכל הדברים הנוגעים לקדושת השבת בעיר ולשתף פעולה בכל הנוגע לשמירת חומות קדושת השבת.

רק יצוין, כי דיון מעין זה התקיים כבר לפני חג השבועות, כשנציגי המועצה החרדים נפגשו עם רבני 'דגל התורה' בירושלים ועם הרב משה ברזובסקי ראש ישיבת סלונים, בשאלת השאלות: האם ראוי ונכון להילחם כעת על מתחם התחנה כשהדבר גורר דיון ציבורי נוקב בעיר ואולי יגרום לפגיעה פוליטית בסיעות החרדיות בבחירות התקרבות לראשות העיר. כל הרבנים קבעו אז פה אחד שהבחירות נועדו עבור השבת והיא בוודאי חשובה יותר.

השארת תגובה