הכירו: שיעור א' תשע"ט בישיבות

עונת הרישום לישיבות עדיין בעיצומה, אבל הנתונים הכמעט מלאים מהישיבות הגדולות כבר נחשפים • פרויקט מיוחד: המספרים, הסיפורים, המינויים והלחצים

ישיבת עטרת שלמה
ישיבת עטרת שלמה

כפי שכבר נחשף ב'קו עיתונות', הרישום לישיבות הגדולות לקראת שנת הלימודים תשע"ט החל מוקדם מהצפוי, התחרות הקשה הביאה לפיצוץ מוקדם של ההרשמה, הבירורים והמבחנים. הנתונים שנחשפים בכתבה זו עשויים אמנם להשתנות משום שהישיבות החזקות והגדולות כמו למשל חברון, פוניבז' ותפרח, עדיין לא החלו לבחון, ואת התשובות ימסרו באופן רשמי רק בעוד שבועיים, אך גם בישיבות הללו יודעים פחות או יותר את הרשימה המסתמנת. למרות זאת המספרים כן ישתנו במעט, מאחר ועשרות בחורים שלא יתקבלו לישיבות החזקות, ילכו לבסוף לישיבות אחרות.

הפרויקט המלא ועוד עשרות ישיבות בסוף השבוע במוסף 'כל ישראל'

ישיבה שזכתה השנה להצלחה יוצאת דופן היא ישיבת מיר ברכפלד ששכרה השנה את שירותיו של בכיר הרשמים ר' אורי זלזניק, שהצעיד את הישיבה למקום נחשק יותר וזאת בפעילות של יותר מחצי שנה. הצלחה בולטת רשמו גם ב'קול תורה' וב'עטרת שלמה'.

גם ישיבות שבאופן עקרוני לא קיימו פעילות סביב הרישום כל השנים, ערכו השנה פעילות, כמו ישיבת "יד אהרן" בראשות הגר"י איכנשטיין שם מינו השנה את נכדו של הגר"ש וולבה זצ"ל לרשם, גם בישיבת "תורת זאב" יצא לראשונה הגר"ב סולובייצ'יק יחד עם חבר המועצת הגר"ד כהן לכנסים עם ראשי ישיבות ברחבי הארץ.

ישיבה חדשה לבני הקיבוץ בלבד הוקמה במושב בית מאיר ובה לומדים כחמישים בחורים מכל עולם הישיבות, בראשות הישיבה עומדים הרב נח ססובסקי והרב אהרן שפירא והמשגיח הוא הרב יצחק פרנקל.

לחצים כבדים מופעלים בימים אלו על ראשי הישיבות לקבל בחורים באמצעות פרוטקציות וקשרים, במרכז המאבק נמצאים בחורים מבני עדות המזרח אך לא רק. בתיהם של גדולי ישראל מוצפים בבקשות, לשכות חברי הכנסת והשרים כבר יודעים כי בימים אלו ינסו להפעיל דרכם קשרים.

בהקשר הזה נודע לנו כי בנו של עורך דין חרדי ידוע קיבל תשובה שלילית מישיבה מבוקשת בירושלים, אחד מגדולי הדור הליטאיים שיגר מכתב כי הבחור נחשבו אצלו "כנכדו ממש" אך גם בקשה זו לא הספיקה והבחור התפשר על ישיבה טובה אך לא בפסגת הביקוש של עולם הישיבות.

הרשימה

• ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק – הישיבה מונה 650 בחורים. התקבלו לשיעור א' 130 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיבה – הגרב"ד דיסקין, הגר"א גרבוז, הגרצ"י אדלשטיין, הגר"י קלרמן וראש הקיבוץ הגר"נ לבה והגר"א אוסטרן. המראיין: המשגיח הגר"ח מישקובסקי והגר"א ויסבלום. השנה נמצאת הישיבה בצל האבל הכבד בפטירת מרן הגראי"ל זצ"ל, ומציינת זאת בבחינת ישיבה על קברו ועוסקת בבניית קמפוס מפואר לבית מדרש שימנה 1000 מקומות ובנוסף 500 מיטות לפנימייה אשר נקרא שמה "קרית איילת השחר".

• ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה – הישיבה מונה 385 בחורים, בשונה מכל שנה, בעקבות לחץ במקומות בבית המדרש ובפנימייה, לא התקבלו לשיעור א' יותר מ-70 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ. המראיין: המשגיח הגר"צ דיאמנט.

• ישיבת 'אהל יוסף' – ברמות ד' בראשות הגאון רבי עובדיה יוסף והגאון רבי דב טורק, ישיבה הנחשבת כיום מאוד בכותל המזרח של הישיבות הספרדיות, הישיבה מונה 230 בחורים, לשיעור א' התקבלו כשישים תלמידים.

• ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק – הישיבה מונה 500 בחורים, התקבלו לשיעור א' 100 בחורים. קיים מגוון רחב של בוחנים: ראש הישיבה הגר"י אונגרישר וכן הר"מים הגרא"י ליפקוביץ, הגר"י אדלשטיין, הגר"נ קופשיץ, הגר"ט שפירא והגר"י מקלב, השנה ראשי הישיבות הקטנות התבקשו שלא להתקשר בעניין הרישום לרה"י הרב אונגרישר אלא לגבאי, כדי שלא להפריע לו בעבודתו בישיבה.

• ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק – המונה 500 בחורים, התקבלו לשיעור א' 120 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר והר"מים הגאון רבי שרגא פישהוף, הגאון רבי יהודה אריה רפופורט והגאון רבי צבי ויסבקר. עקב הצפיפות תיבנה השנה גלריה מעל חלק מבית המדרש – שם ילמדו תלמידי הישיבה בסדרים.

• ישיבת 'גרודנא' באר יעקב – המונה 420 בחורים, התקבלו לשיעור א' 82 בחורים. כבכל שנה יתחלק שיעור א' לשני שיעורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי צבי דרבקין והגאון רבי יצחק הקר, והר"מים הגאון רבי יצחק פלונצ'ק והגאון רבי חנניה שיף. בנוסף עוברים ראיון אצל המשגיח הגאון רבי ישראל שלום איראם, השנה נערכים לבניית חדרי פנימייה נוספים בקמפוס עקב מחסור במקום, בנוסף הישיבה לא מעסיקה רשמים כשיטה.

• הישיבה הגדולה 'ראשון לציון' – המונה 200 בחורים, התקבלו לשיעור א' 48 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק ומנהלה הרוחני הגאון רבי יאיר ישראלי, והר"מים הגאון רבי ניסן גולדברג והגאון רבי שרגא ברלין נכד הגראי"ל זצ"ל. המראיין: המשגיח הגאון רבי נחמיה פרידלנדר והגאון רבי אוריאל פרוכטר, השנה נבחרו בקפידא בני עליה לשיעור א' מתוך למעלה מ-200 נרשמים.

• ישיבת חברון – גבעת מרדכי – המונה 1400 בחורים, התקבלו לבחינה 180 בחורים, הבוחנים הם ראשי הישיבה הגר"ד כהן והגר"י חברוני, האחראי על הרישום בישיבת חברון הוא הרב חיים ויסבלום משגיח בישיבה וכן מנהל הישיבה הרב שלמה קרלנשטיין. יצוין שבשונה מכלל הישיבות, ב'חברון' בוחנים סמוך ונראה לסוף הזמן, כך שצפויות 'נפילות' של בחורים לטובת ישיבות אחרות.

•ישיבת 'מיר' ברכפלד – המונה 650 בחורים, התקבלו לשיעור א' 82 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגרא"י פינקל והגאון רבי נועם אלון, המראיינים: המשגיחים הגאון רבי ראובן הכסטר והגאון רבי אליהו גודלבסקי. השנה צמצמו את מספר הבחורים, בשימת דגש על איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.

• ישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה – המונה 250 בחורים והתקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: רבני הישיבה הגאון רבי אליהו וינקלר והגאון רבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: ראש הישיבה הרב ישראל מאיר וייס, והמשגיח הגאון רבי אורי ויסבלום.

• ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי עוצם – הסניף של ישיבת 'אורחות תורה' המונה 130 בחורים, התקבלו 50 בחורים לשיעור א'. הבוחנים: ראש הישיבה הגרי"ז פיינשטיין. והר"מים הגאון רבי אליהו ברוורמן, והגאון רבי שמואל אנסבכר. המראיין: המשגיח הגאון רבי אברהם קוזוקין.

• ישיבת 'נתיב הדעת' (קפלן) בירושלים – המונה 300 בחורים, התקבלו לשיעור א' 74 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם זיסקינד. המראיין המשגיח הגאון רבי מתתיהו שטיגל, יצוין שבעבר היו שוכרים דירות לבחורים בעקבות חוסר המקום, השנה נכנסו לפנימייה מסודרת נוספת בבניין מוסדות קרלין בשכונה, כזכור, השנה עברו ימים לא קלים על הגה"צ רבי נפתלי קפלן שב"ה שב לאיתנו.

• ישיבת 'נתיבות החכמה' (וולפסון) בירושלים – המונה 600 בחורים, והתקבלו לשיעור א' 140 בחורים. הבחינות אצל הגאון רבי מנחם זורייבין והגאון רבי בצלאל קרויז ואצל ראש הישיבה הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון, השנה התקבלו מספר גבוה של בחורים ממודיעין עילית.

• ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים שבראשות הגרב"מ אזרחי חבר מועצת גדולי התורה – המונה 250 בחורים, התקבלו 50 בחורים, הבוחן הוא הגאון רבי בן ציון אזרחי, מראיין: הגאון רבי מרדכי סטפנסקי. בשנה האחרונה מזרזים את הליך הבניה במשכן החדש של הישיבה בעיר מודיעין עילית.

• ישיבת 'עטרת שלמה' בקמפוס 'שדי חמד' – המונה 530 בחורים, השנה התקבלו לשיעור א' 140 בחורים, השיעור יחולק ל-3 ויימסר על ידי הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, הגאון רבי אליעזר לווי והגאון רבי יהושע וינברגר. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין והגאון רבי אליעזר לוי, והגאון רבי מנחם חסידא. המראיין הוא המשגיח הגאון רבי יוסף דיוויס. השנה אמנם קוצץ מספר הבחורים שהתקבלו ביחס לאשתקד, וזאת מאחר ונערך סינון קפדני שמציב את הישיבה בטופ של הרישום השנתי.

• ישיבת 'קול תורה' בבית וגן בירושלים – המונה 380 בחורים, התקבלו לשיעור א' 76 בחורים, הבוחנים הם ראש הישיבה הגאון רבי שלמה שלזינגר, הישיבה באמצע בניית ארון קודש חדש בהיכל בית המדרש, יצוין שהישיבה ממשיכה את המהפכה בסגנון 'החדשה', לאחר ששנה שעברה עשתה שינוי מהותי. הבחורים החדשים שהתקבלו לאחר סינון קפדני יחולקו לשני שיעורים, שיימסרו על ידי הרבנים וולפין ושכטר. כמו כן מונה הרב יוסף קונשטט לכהן כמשיב לבני שיעור א', ול'כל ישראל' נודע כי צפויים מינויים נוספים בקרוב.

• ישיבת 'תושיה' בתפרח – המונה 900 בחורים, התקבלו 160 בחורים, בשונה מכלל עולם הישיבות רק לאחר י"ז בתמוז יתחילו ימי המבחנים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ ביחד עם הגאון רבי יעקב שיינברג, לאחר מכן עוברים אצל הגאון רבי מנחם בן מנחם, וכן אצל הגאון רבי ברוך לוין, המראיין הוא המשגיח הגאון רבי דניאל ארנפרוינד.

• ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד – השייכת לרשת הישיבות של 'ארחות תורה', המונה 700 בחורים, התקבלו לשיעור א' 180 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יעקב סטפנסקי, הר"מים הגאון רבי אפרים רוטשילד, הגאון רבי אלעזר דוד אפשטיין והגאון רבי רפאל גפן, והגאון רבי חיים יעקב כגן.

• ישיבת 'תורת זאב' – (סולובייצ'יק) בירושלים, הישיבה מונה 280 בחורים, התקבלו לשיעור א' 58 בחורים, הבחורים עוברים מבחן סינון אצל ראש הישיבה הגר"ב סולובייצ'יק, וכן אצל הר"מ הגאון רבי ישראל יעקב שמואלביץ, המראיין: המשגיח הגר"א אנסבכר, יצוין שהשנה עזב הגאון רבי ירוחם דגני שכיהן כר"מ שיעור א', ובמקומו ימונה הרב שלאנגר לר"מ שיעור א' לאחר שעד כה שימש כ'משיב'.

2 תגובות
  1. יענקי הוא המלך
    כל הנתונים כל כך מדוייקים
    והכל בפירגון לכולם

  2. בעטרת ישראל אין 50 בחורים

השארת תגובה