מצבה של שובה הפצועה מהפיגוע בעפולה מוסיף להיות קשה ויציב

מצבה של שובה הפצועה מהפיגוע בעפולה מוסיף להיות קשה ויציב. מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ. מירב

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט