האדמו"ר מויז'ניץ ביקר עמלי יום ב'עתים לתורה'

בעיצומם של ימי השמחה הפתיע האדמו"ר מויזניץ את לומדי כולל "עתים לתורה" לעמלי יום באלעד – ופניו קרנו באושר מהתקנה עליה הכריז הרבי בנעילת חג השבועות לפתיחת מסגרות כוללים בכל הערים לאלו העמלים על פרנסתם

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

את פני האדמו"ר קידמו רב קהל אהבת שלום רבי שלמה גרינברגר, ראש הכולל רבי יצחק דוד קלויזנר והעסקן יעקב צבי גרין מראשי וועד שיעורי תורה ברבים ורשת כוללי "עיתים לתורה".

השלושה פרסו בפני האדמו"ר את תכנית הלימודים כאשר כעת נלמדים הלכות שבת בעיון עד לאסוקי הלכתא, עם כל הפוסקים מהראשונים ועד לפוסקי זמננו, והשיטות הנהוגים הלכה למעשה לדעת את המעשה אשר יעשון בחיי המעשה.

האדמו"ר עמד והתבונן רבות במחזה המרנין והמרגש כשפניו קרנו בנחת דקדושה.

בנעילת חג השבועות דיבר האדמו"ר על המהפכה התורנית ופתיחת מסגרות כולל עיתים לתורה שע"י וועד שיעורי תורה: "בחסדי השי"ת הוחדר הדבר ונתייסדו באחרונה מסגרות לימוד עבור עלו העמלים לפרנסתם,

ויש לעודד ולהמריץ מסגרות אלו עוד ועוד, השפעה רבה יש לכך על כל הילוך ימיו של האדם, וכבר אמרו לי מכמה בתי אב שראש המשפחה נתעלה להיות כאדם אחר לגמרי בעליל, עם משמעות אחרת ונעלית ביותר, מאז החל להקדיש את זמנו הפנוי לתורה ולפקוד בקביעות את הכולל, הן דבר נשגב הוא"

השארת תגובה