מנהיג קוריאה הצפונית עזב את סינגפור

מנהיג קוריאה הצפונית המריא מסינגפור בתום החתימה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט