השר אורי אריאל על פינוי הבתים בנתיב האבות "אין שום תועלת בהריסת הבתים"

השר אורי אריאל על פינוי הבתים בנתיב האבות "אין שום תועלת בהריסת הבתים היום ובגירוש אנשים מביתם. הדיון בבג"ץ בנושא התנהל כמו סדום ועמורה"

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט