גשם החל לרדת בכרמיאל

גשם החל לרדת בכרמיאל, גשם נדיר בתקופה זו של השנה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט