אושר סופית "חוק הגמלים", המסדיר רישום וסימון של בעל חיים ואחריות בעליו

‏אושר סופית "חוק הגמלים", המסדיר רישום וסימון של בעל חיים ואחריות בעליו במקרה שגרם לתאונה ‎

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח