אושר סופית "חוק הגמלים", המסדיר רישום וסימון של בעל חיים ואחריות בעליו

‏אושר סופית "חוק הגמלים", המסדיר רישום וסימון של בעל חיים ואחריות בעליו במקרה שגרם לתאונה ‎

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט